Proceeding: ZP/14/2021 - ANALIZA MORFOLOGICZNA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Deadlines:
Published : 24-06-2021 15:09:00
Placing offers : 02-07-2021 10:00:00
Offers opening : 02-07-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_14_2021 - SWZ + ogł. o zamówieniu.zip zip 819.29 2021-06-24 15:09:00 Proceeding
ZP_14_2021_wyjaśnienia do SWZ.pdf pdf 56.2 2021-06-30 15:20:52 Public message
ZP_14_2021_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 256.79 2021-07-02 14:00:28 Public message
ZP_14_2021_wynik postępowania.pdf pdf 151.9 2021-07-16 12:58:12 Public message

Announcements

2021-07-16 12:58 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu wynik postępowania.

ZP_14_2021_wynik pos [...].pdf

2021-07-02 14:00 Agnieszka Chmiela Informacja z otwarcia ofert

ZP_14_2021_informacj [...].pdf

2021-07-02 10:00 Buyer message Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje: Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 344 400,00 zł.
2021-06-30 15:20 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu wyjaśnienia do SWZ.

ZP_14_2021_wyjaśnien [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 348