Proceeding: PZ.271.4.2021 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych - Etap II” oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedyszyna - Postękalice”

Zamówienia Publiczne
Gmina Bełchatów
Deadlines:
Published : 24-06-2021 15:17:00
Placing offers : 14-07-2021 08:30:00
Offers opening : 14-07-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 475.64 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 4818.09 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załacznik nr 2 - formularz ofertowy.doc doc 63 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załacznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf pdf 142.67 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Umowa na Kanalizacja Zdzieszulice Górne.pdf pdf 486.18 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1a Umowa na wodociąg Niedyszyna-Postękalice.pdf pdf 490.35 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 32.5 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 91.01 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 b - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podtsaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 32.5 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 b - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podtsaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 146.71 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.pdf pdf 95.86 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.doc doc 39 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 34 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf pdf 126.63 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Projekt Budowlany ETAP II - Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych gm. Bełchatów.pdf pdf 66898.03 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Przedmiar Ks Zdzieszulice Górne E II gm.Bełchatów 2021 K. KWALIF..pdf pdf 347.9 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Przedmiar Ks Zdzieszulice Górne E II gm.Bełchatów 2021 k.NIEKWALIF.pdf pdf 209.59 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 9 STWiOR - Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych gm. Bełchatów - ETAP II.pdf pdf 1378.85 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Projekt rozbudowy sieci wodociągowej Niedyszyna Postękalice.pdf pdf 5542.5 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 11 Specyfikacja_techniczna_sieci_wodociagowe_Niedyszyna-Po….pdf pdf 203.21 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 12 KOSZTORYS_NAKŁADCZY_POSTEKALICE.pdf pdf 153.56 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc doc 31.5 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf pdf 85.01 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.doc doc 39 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.pdf pdf 135.9 2021-06-24 15:17:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 781.03 2021-07-09 07:49:45 Public message
Odpowiedz na pytania.pdf pdf 344.25 2021-07-09 07:50:15 Public message
Zmiana ogłoszenia BZP.pdf pdf 702.12 2021-07-09 07:50:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 421.35 2021-07-14 11:17:04 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PZ.pdf pdf 631.8 2021-08-02 14:22:36 Public message

Announcements

2021-08-02 14:22 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-14 11:17 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-14 08:30 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć:
Na część nr 1 - 1 962 231,05 zł
Na część nr 2 - 114 669,37 zł
2021-07-09 07:50 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia BZP

Zmiana ogłoszenia BZ [...].pdf

2021-07-09 07:50 Zamówienia Publiczne Odpowiedz na pytania

Odpowiedz na pytania [...].pdf

2021-07-09 07:49 Zamówienia Publiczne Modyfikacja SWZ

Modyfikacja SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 664