Proceeding: ID.271.17.2021 „Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w Radzimowicach poprzez ułożenie bruku w centrum Sołectwa”

Katarzyna Janik
Gmina Bolków Department: Referat GKŚ
Deadlines:
Published : 23-06-2021 14:52:00
Placing offers : 30-06-2021 09:00:00
Offers opening : 30-06-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.GMINA BOLKÓW,

ul. Rynek 1, 59-420 Bolków

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego równowartości 130.000,00 zł na USŁUGI pn.:

„Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w Radzimowicach

poprzez ułożenie bruku w centrum Sołectwa”

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wybrukowanie staroodzyskową kostką granitową 20/20, którą dostarczy Zamawiający, dróg wokół głównego placu w Radzimowicach, położonego na części działek o nr ewid. 249, 245 i 235/2 obręb Mysłów – łącznie ok. 560 m2 oraz wykonanie opornika skarpy na długości ok. 10 mb.

 

Zamawiający dostarczy kruszywo (niesort granitowy) na podsypkę i obsypkę do zagęszczenia bruku oraz jeśli będzie niezbędna – zaprawę betonową w workach.

Zamawiający zapewni również koparkę z operatorem do wykorytowania i profilowania nawierzchni pod bruk, a także zapewni wywóz urobku.

 

Wszelki pozostały sprzęt ( urządzenie do cięcia, do zagęszczenia itp.) zapewni Wykonawca w ramach realizacji niniejszej usługi.

 

Szczegółowy zakres i warunki  zamówienia określone zostały w opisie ogłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.

Zamawiający wymaga aby Oferent do składanej oferty załączył wypełniony i podpisany formularz ofertowy będący załącznikiem niniejszego postępowania.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel: 75 74 13 215 wew 207  w godz. pracy Urzędu od 07:00 do 15:00 (pn-pt)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ID.271.11.2021 - KLAUZULA.pdf pdf 99.05 2021-06-23 14:52:00 Proceeding
SKMBT_C25321062307421.pdf pdf 138.97 2021-06-23 14:52:00 Proceeding
SKMBT_C25321062307420.pdf pdf 316.04 2021-06-23 14:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 220.26 2021-06-23 14:52:00 Proceeding
formularz ofertowy _ Radzimowice.docx docx 18.03 2021-06-23 14:56:27 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wybrukowanie dróg oraz wykonanie opornika skarpy W ogłoszeniu 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 14 dni od dnia odbioru prac i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 30.10.2021 r.. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty zgodnie z treścią ogłoszenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 146