Proceeding: ZP/274/2021 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach

Deadlines:
Published : 23-06-2021 13:40:00
Placing offers : 09-07-2021 09:00:00
Offers opening : 09-07-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2021 BZP 00091857.01.pdf pdf 138.35 2021-06-23 13:40:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.pdf pdf 1440.14 2021-06-23 13:40:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 89.97 2021-06-23 13:40:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna.zip zip 3163.93 2021-06-23 13:40:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna z zastosowaniem OCR.zip zip 3355.5 2021-06-30 10:16:03 Public message
Odpowiedzi do zapytania nr 1.pdf pdf 504.19 2021-06-30 13:35:54 Public message
Opis Techniczny.pdf pdf 2419.35 2021-06-30 13:35:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert - ZP274.pdf pdf 300.62 2021-07-09 09:53:27 Public message
ZP.274.2021_WNO.pdf pdf 443.22 2021-07-16 14:01:06 Public message

Announcements

2021-07-16 14:01 Joanna Kołodzińska ZP.274.2021 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZP.274.2021_WNO.pdf

2021-07-09 09:53 Katarzyna Goderecka Informacja z otwarcia ofert - ZP/274/2021

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-09 09:00 Buyer message Kwota gross jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 433 000,00 zł
2021-06-30 13:35 Adelajda Bella Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

Opis Techniczny.pdf

2021-06-30 10:16 Adelajda Bella Dokumentacja techniczna z zastosowaniem OCR

Dokumentacja technic [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 502