Proceeding: IiPF.272.9.2021 Izolacja ścian fundamentowych części budynku Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy

Natalia Jakubiak-Wardziak
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Deadlines:
Published : 23-06-2021 14:40:00
Placing offers : 12-07-2021 11:00:00
Offers opening : 12-07-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20210622_SWZ_izolacja ścian fundamentowych LO.pdf pdf 564.24 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 82.52 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 69.01 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Grupa kapitałowa.docx docx 56.34 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Przetwarzanie danych osobowych.docx docx 64.71 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 68.04 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.docx docx 67.83 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie.docx docx 55.16 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 59.64 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie do udostępniania zasobów.docx docx 57.2 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
20210622_Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór umowy_v.sg.pdf pdf 412.06 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Przedmiar robót.zip zip 189.61 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 14 - Pozwolenie na budowę.pdf pdf 1265.56 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Projekt_wykonawczy.zip zip 12821.92 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - STWIOR.zip zip 620.7 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - Projekt budowlany.zip zip 38469.05 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.42 2021-06-23 14:40:00 Proceeding
Zmiana SWZ nr 1.pdf pdf 146.24 2021-06-30 14:55:04 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 44.02 2021-06-30 14:55:04 Public message
Załącznik nr 12 - STWIOR-PO ZMIANACH 30.06.2021.zip zip 822.34 2021-06-30 14:55:04 Public message
20210622_SWZ_izolacja ścian fundamentowych LO- PO ZMIANACH 30.06.2021.pdf pdf 504.98 2021-06-30 14:55:04 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy- PO ZMIANACH 30.06.2021.docx docx 83.32 2021-06-30 14:55:04 Public message
informacja z otwarcia ofert z dnia 12.07.2021.doc doc 67 2021-07-12 20:18:40 Public message
informacja o wyborze oferty na stronę z dnia 16.07.2021 r.doc doc 218 2021-07-16 15:26:19 Public message

Announcements

2021-07-16 15:26 Dorota Muszczak Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Izolacja ścian fundamentowych części budynku Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy"

informacja o wyborze [...].doc

2021-07-12 20:18 Dorota Muszczak Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].doc

2021-07-12 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 383 042,94 zł brutto
2021-06-30 14:55 Natalia Jakubiak-Wardziak Zamawiający w związku ze zmianą SWZ w załączeniu przekazuje SWZ, załącznik nr 1, załącznik nr 12 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uwzględniające dokonane zmiany z dnia 30.06.2021r.

Zmiana SWZ nr 1.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 12 - ST [...].zip

20210622_SWZ_izolacj [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 388