Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00091318/01 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIELNOŚCI GMINY DZIEMIANY (ZP.271.5.2021)

Joanna Mitygowska
MAXIMUS BROKER Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 23-06-2021 10:47:00
Placing offers : 07-07-2021 10:00:00
Offers opening : 07-07-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.5.2021.pdf pdf 137.16 2021-06-23 10:47:00 Proceeding
SWZ edytowalny Gm.Dz.- tryb podst. z fakult. neg. 23.06.2021.docx docx 185.98 2021-06-23 10:47:00 Proceeding
SWZ ZP.271.5.2021 ubezpieczenia.pdf pdf 1362.07 2021-06-23 10:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ubezpieczenie.pdf pdf 34.86 2021-06-28 17:16:42 Public message
Zmiana treści SWZ ZP.271.5.2021.pdf pdf 450.39 2021-06-28 17:16:42 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert ZP.271.5.2021.pdf pdf 683.58 2021-07-08 11:55:38 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert ZP.271.5.2021.docx docx 18.56 2021-07-22 12:04:57 Public message
informacja_o_wyborze_oferty_publikowana_na_stronie_www.pdf pdf 501.78 2021-07-27 14:22:11 Public message

Announcements

2021-07-27 14:22 Joanna Mitygowska Dzień dobry,
w imieniu Zamawiającego przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dziemiany

informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-07-22 12:04 Joanna Mitygowska Informacja z otwarcia ofert (wersja edytowalna)

informacja_z_otwarci [...].docx

2021-07-08 11:55 Joanna Mitygowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-07-07 10:00 Buyer message Na I część zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 212 400,00 zł na okres 21.09.2021 r. – 20.09.2024 r., w tym zamówienie podstawowe 177 000,00 zł, a zamówienie opcyjnie (20%) 35 400,00 zł.
Na II część zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 58 500,00 zł na okres 21.09.2021 r. – 20.09.2024 r., w tym zamówienie podstawowe 46 800,00 zł, a zamówienie opcyjnie (25%) 11 700,00 zł.
Na III część zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 9 600,00 zł na okres 01.01.2022 r. – 31.12.2024 r., w tym zamówienie podstawowe 8 000,00 zł, a zamówienie opcyjnie (20%) 1 600,00 zł.
2021-06-28 17:16 Joanna Mitygowska Dzień dobry,
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Zamieszczone zostaje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ ZP [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 612