Proceeding: Roboty budowlano - dekarskie w KPP Ostrów Wlkp.

Michał Filipiak
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 22-06-2021 13:07:00
Placing offers : 25-06-2021 13:10:00
Offers opening : 25-06-2021 13:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac budowlanych  w KPP Ostrów Wlkp przy ul. Odolanowskiej 19.

 Zadanie

1.Wykonanie nowych obróbek dekarsko blacharskich na dachu

2. Wymiana pokrycia dachowego daszku wraz z obróbką dekarską  – elewacja szklana

3. Wykonanie nowych obróbek ( daszki ) nad oknami – elewacja frontowa

 

 

 

 

WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO
1. Osoba do kontaktu : Michał Filipiak 0618412469
2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
5. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
6. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
7.Oferent  który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość  , zgodność  z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
8.Termin realizacji robót: 31.08.2021

9. Przedmiar w załączniku

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Przedmiar 1 i 2.pdf pdf 2300.8 2021-06-22 13:07:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlano - dekarskie w KPP Ostrów Wlkp. Roboty dekarskie na dachu oraz wymiana obróbek blacharskich nad oknami 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 90