Proceeding: 29/ZP/21 Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 22-06-2021 12:53:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS119-312458-pl.pdf pdf 333.85 2021-06-22 12:53:00 Proceeding
SWZ nieograniczony 29.pdf pdf 2252.94 2021-06-22 12:53:00 Proceeding
SWZ nieograniczony29.docx docx 328.37 2021-06-22 12:53:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 83.97 2021-06-22 12:53:00 Proceeding
espd-request.xml xml 136.78 2021-06-22 12:53:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-06-22 12:53:00 Proceeding
PassMark CPU Benchmarks.pdf pdf 11344.35 2021-06-30 15:18:05 Proceeding
PassMark Video Card Benchmarks.pdf pdf 7375.85 2021-06-30 15:18:05 Proceeding
zapytania II.pdf pdf 313.49 2021-07-01 07:34:52 Public message
zapytania I.pdf pdf 309.79 2021-07-07 14:45:24 Public message
zapytania III.pdf pdf 308.39 2021-07-08 12:06:25 Public message
zapytania IV.pdf pdf 312.76 2021-07-08 14:22:12 Public message
zapytania V.pdf pdf 310.82 2021-07-20 13:51:29 Public message
zapytania VIII.pdf pdf 317.86 2021-07-26 10:11:54 Public message
zapytania VI.pdf pdf 416.07 2021-07-23 13:07:30 Public message
zapytania VII.pdf pdf 399.15 2021-07-23 13:07:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie 2021-OJS144-382868-pl.pdf pdf 72.29 2021-07-28 09:45:47 Public message
3 informacja z otwarcia 29.pdf pdf 457.67 2021-08-03 10:58:58 Public message
Zawiadomienie o wyborze 29 i Unieważnienie cz. X.pdf pdf 876.9 2021-09-07 14:21:59 Public message
29 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 333.07 2021-08-03 09:00:00 Public message

Announcements

2021-09-07 14:21 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze i unieważnienie cz. X

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-08-03 10:58 Zamówienia Publiczne Informacja z sesji otwarcia ofert

3 informacja z otwar [...].pdf

2021-08-03 09:00 Buyer message Informacja o środkach finansowych

29 Informacja o fina [...].pdf

2021-07-28 09:45 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-26 10:11 Zamówienia Publiczne Zapytania VIII

zapytania VIII.pdf

2021-07-23 13:07 Zamówienia Publiczne Zapytania VI
Zapytania VII

zapytania VI.pdf

zapytania VII.pdf

2021-07-20 13:51 Zamówienia Publiczne Zapytania V

zapytania V.pdf

2021-07-08 14:22 Zamówienia Publiczne Zapytanie IV

zapytania IV.pdf

2021-07-08 12:06 Zamówienia Publiczne Zapytanie III

zapytania III.pdf

2021-07-07 14:45 Zamówienia Publiczne Zapytania I

zapytania I.pdf

2021-07-01 07:34 Zamówienia Publiczne Zapytanie z dnia 30.06.2021 r.

zapytania II.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1227