Proceeding: IP.271.24.2021.ŻX Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn."Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją " w miejscowości Nowe Grodziczno

Żaneta Xouanesouanedao
Gmina Grodziczno Department: Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Deadlines:
Published : 18-06-2021 13:55:00
Placing offers : 25-06-2021 12:00:00
Offers opening : 25-06-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 564729723

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_FORMULARZ OFERTOWY.DOC DOC 93 2021-06-18 13:55:00 Subject of the order
2_Oświadczenie.pdf pdf 192.27 2021-06-18 13:55:00 Subject of the order
3 UMOWA projekt.pdf pdf 209.69 2021-06-18 13:55:00 Subject of the order
4 szczegółowa specyfikacja SUV.pdf pdf 398.04 2021-06-18 13:55:00 Subject of the order
mapa z lokalizacja SUW zal 1 do SST.pdf pdf 347.5 2021-06-18 13:55:00 Subject of the order
załącznik nr 2 do SST.pdf pdf 100.02 2021-06-18 13:55:00 Subject of the order
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 307.74 2021-06-18 13:55:00 Subject of the order

Announcements

2021-06-28 14:32 Żaneta Xouanesouanedao Zamawiający dokonał oceny ofert jak niżej:
Oferta KOMBUD Rafał Marciniak, ul. Brużyca 38, 95-070 Aleksandrów Łódzki otrzymała 96,30 pkt.
Oferta INEKO Jerzy Kujawski, ul. Ostródzka 53 , 14-200 Iława otrzymała 100 pkt.
Oferta Zaprojektuj i wybuduj ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa otrzymała 88,29 pkt.
Oferta INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski, ul. Cicha 23,14-100 Ostróda otrzymała 53,06 pkt.
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta firmy „INEKO” Jerzy Kujawski, ul. Ostródzka 53 , 14-200 Iława
2021-06-28 14:26 Żaneta Xouanesouanedao Zamawiający wyklucza Wykonawcę EM-PRO Pracownia Inżynierii Środowiska mgr Emilia Gąska, ul. Korczaka 12E, 13-300 Nowe Miasto Lub. z postępowania, ponieważ złożona oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. W zapytaniu ofertowym wymagaliśmy, aby złożona oferta była podpisana podpisem elektronicznym. Państwa oferta nie została podpisana elektroniczne, dlatego też postanowiono, jak wyżej.
2021-06-28 14:25 Żaneta Xouanesouanedao W związku z omyłką pisarską w informacji z otwarcia ofert jest:
W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz modernizacją” w miejscowości Nowe Grodziczno w terminie wpłynęły następujące oferty: KOMBUD Rafał Marciniak, ul. Brużyca 38, 95-070 Aleksandrów Łódzki za kwotę 66 420,00zł gross EM-PRO Pracownia Inżynierii Środowiska mgr Emilia Gąska, ul. Korczaka 12E, 13-300 Nowe Miasto Lub. za kwotę 49 999,00zł gross „INEKO” Jerzy Kujawski, ul. Ostródzka 53 , 14-200 Iława za kwotę 63 960,00zł gross Zaprojektuj i wybuduj, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa za kwotę 59 040,00zł gross INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski, ul. Cicha 23,14-100 Ostróda za kwotę 120 540,00zł brutto. Zamawiający na realizację zamówienia posiada środki w wysokości 100 000,00 zł brutto,
zmienia się na:
W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz modernizacją” w miejscowości Nowe Grodziczno w terminie wpłynęły następujące oferty: KOMBUD Rafał Marciniak, ul. Brużyca 38, 95-070 Aleksandrów Łódzki za kwotę 66 420,00zł gross EM-PRO Pracownia Inżynierii Środowiska mgr Emilia Gąska, ul. Korczaka 12E, 13-300 Nowe Miasto Lub. za kwotę 49 999,00zł gross „INEKO” Jerzy Kujawski, ul. Ostródzka 53 , 14-200 Iława za kwotę 63 960,00zł gross Zaprojektuj i wybuduj, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa za kwotę 72 447,00zł gross INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski, ul. Cicha 23,14-100 Ostróda za kwotę 120 540,00zł brutto. Zamawiający na realizację zamówienia posiada środki w wysokości 100 000,00 zł brutto
2021-06-28 14:04 Żaneta Xouanesouanedao W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz modernizacją” w miejscowości Nowe Grodziczno w terminie wpłynęły następujące oferty:

KOMBUD Rafał Marciniak, ul. Brużyca 38, 95-070 Aleksandrów Łódzki za kwotę 66 420,00zł brutto
EM-PRO Pracownia Inżynierii Środowiska mgr Emilia Gąska, ul. Korczaka 12E, 13-300 Nowe Miasto Lub. za kwotę 49 999,00zł brutto
„INEKO” Jerzy Kujawski, ul. Ostródzka 53 , 14-200 Iława za kwotę 63 960,00zł brutto
Zaprojektuj i wybuduj, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa za kwotę 59 040,00zł brutto
INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski, ul. Cicha 23,14-100 Ostróda za kwotę 120 540,00zł brutto.
Zamawiający na realizację zamówienia posiada środki w wysokości 100 000,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn."Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją " w miejscowości Nowe Grodziczno

1_FORMULARZ OFERTOWY [...].DOC

2_Oświadczenie.pdf

3 UMOWA projekt.pdf

4 szczegółowa specyf [...].pdf

mapa z lokalizacja S [...].pdf

załącznik nr 2 do SS [...].pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz ofertowy - Proszę załączyć formularz ofertowy , który stanowi załącznik do zapytania ofertowego składając ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Attachment required (0)
3 Opis przedmiotu zamówienia - Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. II zapytania ofertowego.Proszę potwierdzić akceptację zapisów wpisując "Akceptuję" (0)
4 Projekt umowy - Proszę potwierdzić akceptację zapisów umowy wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie o spełnieniewarunków w postępowaniu - Proszę załączyć oświadczenie, które stanowi załącznik do zapytania ofertowego składając ofertę na realizację przedmiotu zamówienia Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 249