Proceeding: 12/ZP/TP/21 Całoroczna obsługa techniczna obiektów szpitalnych na terenie Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5

Deadlines:
Published : 16-06-2021 11:31:00
Placing offers : 24-06-2021 09:30:00
Offers opening : 24-06-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z SWZ z załacznikami.zip zip 266.06 2021-06-16 11:31:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ.docx docx 714.22 2021-06-22 08:11:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 782 2021-06-24 11:38:28 Public message
Informacja o wyborze ofert.doc doc 779.5 2021-06-30 13:24:19 Public message

Announcements

2021-06-30 13:24 Mariola Jędrzejczak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].doc

2021-06-24 11:38 Mariola Jędrzejczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-06-24 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości: 798 527,82 zł
2021-06-22 08:11 Marzena Kolasa Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 22.06.2021r.

Wyjaśnienia do SWZ.d [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 196