Proceeding: ZP-21-040UN DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 2

Deadlines:
Published : 15-06-2021 12:08:00
Placing offers : 22-07-2021 08:00:00
Offers opening : 22-07-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 210.54 2021-06-15 12:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 927.46 2021-06-15 12:08:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 237.5 2021-06-15 12:08:00 Proceeding
Załaczniki do pobrania.doc doc 221 2021-06-15 12:08:00 Proceeding
Pytania 1.pdf pdf 224.15 2021-06-25 13:57:28 Public message
Pytania 2.pdf pdf 532.4 2021-07-12 07:09:43 Public message
Korekta Ogłoszenia.pdf pdf 71.85 2021-07-19 09:09:05 Public message
KOREKTA SWZ.pdf pdf 243.39 2021-07-16 11:01:59 Public message
INFORMACJA O ŚRODKACH PRZEZNACZONYCH.pdf pdf 515.11 2021-07-20 12:22:36 Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 288.52 2021-07-22 14:30:12 Public message
Unieważnienie PAKIET 1,5,11.pdf pdf 580.37 2021-07-22 14:30:12 Public message

Announcements

2021-07-22 14:30 Bożena Radek Protokół z otwarcia ofert, Unieważnienie postępowania w zakresie pakietów nr 1,5,11

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA. [...].pdf

Unieważnienie PAKIET [...].pdf

2021-07-20 12:22 Bożena Radek Środki przeznaczone na realizację zamówienia

INFORMACJA O ŚRODKAC [...].pdf

2021-07-19 09:09 Bożena Radek Korekta Ogłoszenia

Korekta Ogłoszenia.p [...].pdf

2021-07-16 11:01 Anna Ramska ZMIANA TREŚCI SWZ

KOREKTA SWZ.pdf

2021-07-12 07:09 Bożena Radek Pytania 2

Pytania 2.pdf

2021-06-29 11:21 Bożena Radek Wymagane próbki należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w pokoju nr 2 (Budynek nr 6) w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 07:00 do 14:35. Dni pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2021-06-25 13:57 Bożena Radek Pytania 1

Pytania 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 996