Proceeding: 12 Z PN 21 Dostawa bronchoskopu ultrasonograficznego wraz z wyposażeniem

Deadlines:
Published : 15-06-2021 12:07:00
Placing offers : 22-07-2021 09:00:00
Offers opening : 22-07-2021 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0.ogłoszenie_o_zamówieniu_2021-OJS114-299002-pl.pdf pdf 127.12 2021-06-15 12:07:00 Proceeding
1.SWZ.doc doc 233.5 2021-06-15 12:07:00 Proceeding
2.OPZ.docx docx 50.23 2021-06-15 12:07:00 Proceeding
3.Formularz cenowy.xls xls 717 2021-06-15 12:07:00 Proceeding
4.Formularz_oferty.doc doc 55.5 2021-06-15 12:07:00 Proceeding
5.espd-request.zip zip 76.06 2021-06-15 12:07:00 Proceeding
6.Ośw_GK.doc doc 48.5 2021-06-15 12:07:00 Proceeding
7.osw._aktualność.doc doc 47.5 2021-06-15 12:07:00 Proceeding
8.osw.dekontaminacja.doc doc 47.5 2021-06-15 12:07:00 Proceeding
9.projekt umowy_KR.docx docx 81.38 2021-06-15 12:07:00 Proceeding
Odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 957.25 2021-07-13 11:54:11 Public message
ogłoszenie_o_zmianie_2021-OJS136-360756-pl.pdf pdf 65.29 2021-07-16 09:21:57 Public message
Modyfikacja.pdf pdf 542.57 2021-07-16 09:21:57 Public message
Informajca_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 129.66 2021-07-22 12:37:46 Public message
Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_realizacje_zamowienia 12 Z PN 21.docx docx 34.32 2021-07-22 09:00:00 Public message

Announcements

2021-07-22 12:37 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informajca_z_otwarci [...].pdf

2021-07-22 09:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie_ [...].docx

2021-07-16 09:21 Zamówienia Publiczne Modyfikacja oraz ogłoszenie o zmianie

ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Modyfikacja.pdf

2021-07-13 11:54 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 558