Proceeding: ZP/15/2021 - Sukcesywne dostawy oleju napędowego

Deadlines:
Published : 15-06-2021 10:27:00
Placing offers : 27-07-2021 10:00:00
Offers opening : 27-07-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_15_2021_SWZ_Platforma.zip zip 973.22 2021-06-15 10:27:00 Proceeding
ZP_15_2021_wyjaśnienia treści SWZ_1.pdf pdf 342.99 2021-07-06 22:36:20 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 71.55 2021-07-09 12:33:39 Public message
ZP_15_2021r. zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 140.09 2021-07-09 12:33:39 Public message
ZP_15_2021_Informacja z otwarcia ofert_strona.pdf pdf 263.18 2021-07-27 14:27:01 Public message
ZP_15_2021_Wynik postępowania_strona.pdf pdf 265.25 2021-08-09 16:31:37 Public message

Announcements

2021-08-09 16:31 Agnieszka Chmiela W załączeniu wynik postępowania.

ZP_15_2021_Wynik pos [...].pdf

2021-07-27 14:27 Agnieszka Chmiela Informacja z otwarcia ofert

ZP_15_2021_Informacj [...].pdf

2021-07-27 14:25 Agnieszka Chmiela The message was withdrawn by the Buyer.
2021-07-27 10:00 Buyer message Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje:
kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 806 122,00 zł.
2021-07-09 12:33 Agnieszka Chmiela W załaczeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i informacja o zmianie treści SWZ i terminu składania ofert.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ZP_15_2021r. zmiana [...].pdf

2021-07-06 22:36 Agnieszka Chmiela W załączeniu wyjaśnienia do treści SWZ_1.

ZP_15_2021_wyjaśnien [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 849