Proceeding: 5210.291.1.27.2021.ER Dostawa systemu do dokumentacji żeli dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Deadlines:
Published : 15-06-2021 09:45:00
Placing offers : 15-07-2021 11:00:00
Offers opening : 15-07-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS114-298889-pl.pdf pdf 121.74 2021-06-15 09:45:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 1673.89 2021-06-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy - przetarg nieograniczony.doc doc 804.5 2021-06-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik 2 - oświadczenie JEDZ.doc doc 952.5 2021-06-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik 3AiB - oświadczenie - przetarg nieograniczony.docx docx 777.19 2021-06-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 564.09 2021-06-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - protokół odbioru .doc doc 830.5 2021-06-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projekt umowy.pdf pdf 964.29 2021-06-15 09:45:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 473.17 2021-07-08 12:20:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 158.83 2021-07-15 12:20:27 Public message

Announcements

2021-07-15 12:20 Ewa Rola Szanowni Państwo,
działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy Pzp przekazuję informację z otwarcia ofert.

Dokument w załączeniu.

Z poważaniem
Ewa Rola

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-15 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 250.000,00 PLN brutto
2021-07-08 12:20 Ewa Rola Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pytania zadane do postępowania Zamawiający przekazuje w załączniku pismo udzielając odpowiedzi.

Z poważaniem
Ewa Rola

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 463