Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 27/ZP/2021 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku 600 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-06-2021 13:56:00
Placing offers : 29-06-2021 09:00:00
Offers opening : 29-06-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 27.pdf pdf 102.25 2021-06-14 13:56:00 Proceeding
Opis.pdf pdf 4213.98 2021-06-14 13:56:00 Proceeding
Przedmiar robót.pdf pdf 217 2021-06-14 13:56:00 Proceeding
rys. E-1 PZT Biblioteka mapa 1;500.pdf pdf 907.97 2021-06-14 13:56:00 Proceeding
rys. E-2 Linie kablowe 1;100.pdf pdf 442.22 2021-06-14 13:56:00 Proceeding
rys. E-3 schemat.pdf pdf 675.83 2021-06-14 13:56:00 Proceeding
Specyfikacja techn.ST.pdf pdf 479.22 2021-06-14 13:56:00 Proceeding
SWZ 27.docx docx 367.38 2021-06-14 13:56:00 Proceeding
SWZ 27.pdf pdf 4231.61 2021-06-14 13:56:00 Proceeding
Zgłoszenie agregatu.pdf pdf 686.79 2021-06-14 13:56:00 Proceeding
informacja z otwarcia 27.pdf pdf 248 2021-06-29 09:42:11 Public message
Zawiadomienie o wyborze 27.pdf pdf 705.14 2021-07-12 13:15:20 Public message
27 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 127.13 2021-06-29 09:00:00 Public message

Announcements

2021-07-12 13:15 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-06-29 09:42 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-29 09:00 Buyer message Informacja o wysokości środków

27 Informacja o fina [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 410