Proceeding: 13/ZP/PN/21 Sukcesywna dostawa leków stosowanych w chemioterapii w leczeniu nowotworów płuc oraz leków dostępnych w ramach programu lekowego w leczeniu nowotworów płuc i włóknienia płuc do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181

Deadlines:
Published : 14-06-2021 13:26:00
Placing offers : 30-06-2021 09:30:00
Offers opening : 30-06-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-leki chemia.xml xml 88.14 2021-06-14 13:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z SWZ z załącznikami.zip zip 271.25 2021-06-14 13:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.zip zip 93.95 2021-06-18 10:15:20 Public message
Wyjaśnienie i modyfikacja ze zmianą terminu skłdania ofert.docx docx 766.26 2021-06-18 10:16:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 787 2021-06-30 11:52:17 Public message
wybór.docx docx 764.53 2021-07-05 12:12:07 Public message
espd-leki chemia.xml xml 88.14 2021-06-30 09:30:00 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z SWZ z załącznikami.zip zip 271.25 2021-06-30 09:30:00 Public message

Announcements

2021-07-05 12:12 Mariola Jędrzejczak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór.docx

2021-06-30 11:52 Mariola Jędrzejczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-06-30 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty gross w poniższych pakietach:
- pakiet 1: 1 922 280,98 zł,
- pakiet 2: 357 210,00 zł.

espd-leki chemia.xml

Ogłoszenie o zamówie [...].zip

2021-06-18 10:16 Mariola Jędrzejczak Modyfikacja oraz wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie i modyfi [...].docx

2021-06-18 10:15 Mariola Jędrzejczak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].zip

2021-06-18 10:14 Mariola Jędrzejczak The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 353