Proceeding: D-19/2021 DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU D-19/2021

Deadlines:
Published : 14-06-2021 13:05:00
Placing offers : 27-07-2021 10:00:00
Offers opening : 27-07-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.doc doc 332.5 2021-06-14 13:05:00 Proceeding
SWZ Jednorazówka 2021.doc doc 448.5 2021-06-14 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ 2021-2022.xls xls 377.5 2021-06-14 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ-1.doc doc 184 2021-06-14 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Informacje dot. Wykonawcy.doc doc 33 2021-06-14 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 wzór umowy.doc doc 92 2021-06-14 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 49 2021-07-14 14:57:49 Proceeding
Sprostowanie 24.06.2021.pdf pdf 465.29 2021-06-24 12:09:13 Public message
zmiana terminów 08.07.2021.pdf pdf 497.64 2021-07-08 11:49:29 Public message
2021-OJS133-353630-pl ogłoszenie zmian.pdf pdf 67.67 2021-07-13 10:07:28 Public message
Wyjaśnienia jednorazówka 20.07.2021-.doc doc 1646 2021-07-20 14:41:57 Public message
Wyjaśnienia jednorazówka 20.07.2021--1.doc doc 1714 2021-07-20 14:58:35 Public message
Sprostowanie do wyjaśnień Platforma.pdf pdf 1837.85 2021-07-23 14:40:09 Public message

Announcements

2021-07-23 14:40 Izabela Stachowiak Sprostowanie do wyjaśnień D-19/2021

Sprostowanie do wyja [...].pdf

2021-07-20 14:58 Ewa Sempowicz Wyjaśnienia z 20.07.2021 z adnotacją o osobach sporządzających i akceptujących pismo

Wyjaśnienia jednoraz [...].doc

2021-07-20 14:41 Ewa Sempowicz Wyjaśnienia

Wyjaśnienia jednoraz [...].doc

2021-07-13 10:07 Ewa Sempowicz Ogłoszenie zmian.

2021-OJS133-353630-p [...].pdf

2021-07-08 11:49 Ewa Sempowicz Przesunięcie terminów.

zmiana terminów 08.0 [...].pdf

2021-06-24 12:09 Ewa Sempowicz Sprostowanie do postępowania D-19/2021.

Sprostowanie 24.06.2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2994