Proceeding: NZZ/26/P/21 Dostawa odzieży ochronnej i sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Leku Jałowego Apteki Szpitalnej

Deadlines:
Published : 14-06-2021 11:46:00
Placing offers : 26-07-2021 09:15:00
Offers opening : 26-07-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 443.83 2021-06-14 11:46:00 Proceeding
SIWZ.zip zip 223.74 2021-06-14 11:46:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ - 28.06.2021.pdf pdf 414.71 2021-06-28 15:09:12 Public message
Kwota na sfinansowanie zamówienia.doc doc 70 2021-07-12 10:44:05 Public message
Wyjasnienia treści SWZ.doc doc 196 2021-07-08 13:48:22 Public message
Wyjasnienia treśći SWZ.doc doc 486 2021-07-13 13:28:01 Public message
Ważna informacja dla Wykonawców przed terminem składania ofert.doc doc 179 2021-07-13 13:28:01 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia .docx docx 16.21 2021-07-16 09:17:28 Public message
Zmiana SWZ - 13.07.2021.doc doc 185.5 2021-07-16 09:17:28 Public message

Announcements

2021-07-16 09:17 Dział Zamówień Publicznych Zmiana ogłoszenia. Zmiana treści SWZ.

Ogłoszenie o sprost [...].docx

Zmiana SWZ - 13.07.2 [...].doc

2021-07-13 13:28 Dział Zamówień Publicznych Wyjąsnienia treści SWZ. Informacja dla Wykoanwców

Wyjasnienia treśći [...].doc

Ważna informacja dla [...].doc

2021-07-12 10:44 Dział Zamówień Publicznych kwoty na sfinansowanie zamówienia

Kwota na sfinansowan [...].doc

2021-07-08 13:48 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjasnienia treści [...].doc

2021-06-28 15:09 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia treści SWZ - 28.06.2021

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1088