Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-21-034UN DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH

Deadlines:
Published : 14-06-2021 10:56:00
Placing offers : 29-07-2021 08:00:00
Offers opening : 29-07-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 177.66 2021-06-14 10:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 972.54 2021-06-14 10:56:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 238 2021-06-14 10:56:00 Proceeding
Załączniki do pobrania.doc doc 251 2021-06-14 10:56:00 Proceeding
KOREKTA SWZ.pdf pdf 247.05 2021-06-24 10:21:36 Public message
Korekta ogłoszenia.pdf pdf 74.13 2021-06-25 09:10:39 Public message
KOREKTA OGŁOSZENIA 2.pdf pdf 67.25 2021-07-02 09:14:34 Public message
KOREKTA SWZ2.pdf pdf 240.04 2021-07-02 09:14:34 Public message
ZMIANA TERMINU I KOREKTA SWZ.pdf pdf 209.63 2021-07-12 10:37:42 Public message
KOREKTA OGŁOSZENIA 3.pdf pdf 67.67 2021-07-14 09:11:56 Public message
KOREKTA SWZ3.pdf pdf 462.92 2021-07-15 12:53:24 Public message
Załaczniki nr 1,2,3,4 po korekcie do pobrania.docx docx 34.83 2021-07-15 12:53:24 Public message
Pytania.pdf pdf 529.11 2021-07-21 12:57:20 Public message
INFORMACJA O ŚRODKACH PRZEZNACZONYCH.pdf pdf 514.9 2021-07-28 06:55:54 Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 280.83 2021-07-29 13:55:06 Public message
Unieważnienie PAKIET 8.pdf pdf 581.38 2021-07-29 13:55:06 Public message
WYNIKI 1.pdf pdf 194.43 2021-09-02 13:18:24 Public message
WYNIKI 2.pdf pdf 213.17 2021-09-09 12:08:32 Public message
Korekta wyników.pdf pdf 204.62 2021-09-15 14:12:51 Public message
Unieważnienie PAKIET 2.pdf pdf 582.06 2021-09-29 14:04:04 Public message
Unieważnienie PAKIET 5.pdf pdf 581.91 2021-09-29 14:04:04 Public message
WYNIKI 3.pdf pdf 206.5 2021-09-29 14:04:04 Public message

Announcements

2021-09-29 14:04 Bożena Radek Wyniki 3, Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 2 i 5

Unieważnienie PAKIET [...].pdf

Unieważnienie PAKIET [...].pdf

WYNIKI 3.pdf

2021-09-15 14:12 Bożena Radek Anulowanie Wyników 2 w zakresie Pakietu nr 1,2,5

Korekta wyników.pdf

2021-09-09 12:08 Bożena Radek Wyniki 2

WYNIKI 2.pdf

2021-09-02 13:18 Bożena Radek Wyniki I

WYNIKI 1.pdf

2021-07-29 13:55 Bożena Radek Protokół z otwarcia ofert, Unieważnienie pakietu nr 8

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA. [...].pdf

Unieważnienie PAKIET [...].pdf

2021-07-28 06:55 Bożena Radek Środki przeznaczone na realizację zamówienia

INFORMACJA O ŚRODKAC [...].pdf

2021-07-21 12:57 Bożena Radek Pytania

Pytania.pdf

2021-07-15 12:53 Bożena Radek Korekta SWZ3, Załączniki nr 1,2,3,4 po korekcie do pobrania

KOREKTA SWZ3.pdf

Załaczniki nr 1,2,3, [...].docx

2021-07-14 09:11 Bożena Radek Korekta Ogłoszenia 3

KOREKTA OGŁOSZENIA 3 [...].pdf

2021-07-12 10:37 Bożena Radek Zmiana terminu i korekta SWZ

ZMIANA TERMINU I KOR [...].pdf

2021-07-02 09:14 Bożena Radek Korekta Ogłoszenia 2; Korekta SWZ2

KOREKTA OGŁOSZENIA 2 [...].pdf

KOREKTA SWZ2.pdf

2021-06-29 11:21 Bożena Radek Wymagane próbki należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w pokoju nr 2 (Budynek nr 6) w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 07:00 do 14:35. Dni pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2021-06-25 09:10 Bożena Radek Korekta Ogłoszenia

Korekta ogłoszenia.p [...].pdf

2021-06-24 10:21 Bożena Radek Korekta SWZ

KOREKTA SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1385