Proceeding: 20/2021 Dostawa kontenerów mieszkalnych i sanitarnych

Elżbieta Ćwiertka
1 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Published : 14-06-2021 10:02:00
Placing offers : 05-08-2021 09:30:00
Offers opening : 05-08-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2021-OJS113-296307-pl.pdf pdf 117.83 2021-06-14 10:02:00 Proceeding
SWZ 20 2021 kontenery.zip zip 2020.46 2021-06-14 10:02:00 Proceeding
espd-request.zip zip 9.96 2021-06-14 10:10:20 Proceeding
2021-OJS128-339529-pl.pdf pdf 66.45 2021-07-06 09:31:28 Public message
Pismo 17983 Komunikat nr 1.pdf pdf 312.44 2021-07-06 09:32:30 Public message
20 2021 Wersja edytowalna Komunikatu nr 1.docx docx 28.19 2021-07-06 09:32:30 Public message
2021-OJS138-367078-pl.pdf pdf 66.23 2021-07-20 10:12:19 Public message
19257.pdf pdf 40.63 2021-07-20 10:14:39 Public message
20 2021 Wersja edytowalna Komunikatu nr 2.docx docx 28.24 2021-07-20 10:14:39 Public message
19910.pdf pdf 904.84 2021-07-22 14:41:32 Public message
20 2021 Wersja edytowalna Komunikatu nr 3.docx docx 63.46 2021-07-22 14:41:32 Public message
19911.pdf pdf 2228.71 2021-07-22 14:41:32 Public message
20 2021 Wersja edytowalna Komunikatu nr 4.docx docx 126.6 2021-07-22 14:41:32 Public message

Announcements

2021-07-22 14:41 Elżbieta Ćwiertka Zamawiający udostępnia komunikat publiczny nr 3 - pismo nr 19910/2021 z dnia 22.07.2021 r. - odpowiedź na pytania do SWZ oraz komunikat publiczny nr 4 - pismo nr 19911/2021 z dnia 22.07.2021 r. - zawiadomienie o zmianie SWZ oraz wersje edytowalne tych komunikatów.

19910.pdf

20 2021 Wersja edyto [...].docx

19911.pdf

20 2021 Wersja edyto [...].docx

2021-07-20 10:14 Elżbieta Ćwiertka Zamawiający udostępnia komunikat publiczny nr 2 - pismo nr 19257/2021 z dnia 15.07.2021 r. - zawiadomienie o zmianie SWZ oraz jego wersję edytowalną.

19257.pdf

20 2021 Wersja edyto [...].docx

2021-07-20 10:12 Elżbieta Ćwiertka Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/S 138-367078 z dnia 20.07.2021 r.

2021-OJS138-367078-p [...].pdf

2021-07-06 09:32 Elżbieta Ćwiertka Zamawiający udostępnia komunikat publiczny nr 1 - pismo nr 17983/2021 z dnia 01.07.2021 r. - zawiadomienie o zmianie SWZ oraz jego wersję edytowalną.

Pismo 17983 Komunika [...].pdf

20 2021 Wersja edyto [...].docx

2021-07-06 09:31 Elżbieta Ćwiertka Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/S 128-339529 z dnia 06.07.2021 r.

2021-OJS128-339529-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 714