Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/S 112-291693; numer referencyjny: 5210.291.1.23.2021.MG Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego

Marta Grygiel
Uniwersytet Gdański
Deadlines:
Published : 11-06-2021 11:06:00
Placing offers : 19-07-2021 12:00:00
Offers opening : 19-07-2021 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 1.23.pdf pdf 443.26 2021-06-11 11:06:00 Proceeding
Załącznik 2 - formularz JEDZ 23.doc doc 231.5 2021-06-11 11:06:00 Proceeding
Załącznik 3A - oświadczenie 23.docx docx 54.92 2021-06-11 11:06:00 Proceeding
Załącznik 3B - oświadczenie 23.docx docx 51.28 2021-06-11 11:06:00 Proceeding
Załącznik 5 - adresy JO UG.pdf pdf 131.4 2021-06-11 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 23.doc doc 165 2021-06-11 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - OPZ.pdf pdf 338.36 2021-06-11 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - protokół odbioru ilościowego (wzór) 23.doc doc 61 2021-06-11 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - protokół odbioru jakościowego (wzór) 23.doc doc 67.5 2021-06-11 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projekt umowy 23.pdf pdf 240.87 2021-06-11 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wykaz projektów.pdf pdf 290.42 2021-06-11 11:06:00 Proceeding
2021-OJS112-291693-pl.pdf pdf 130.88 2021-06-11 11:06:00 Proceeding
odp na pyt - zestaw 1.pdf pdf 259.4 2021-06-23 13:36:01 Public message
Zmiana treści SWZ .pdf pdf 268.95 2021-07-06 13:56:30 Public message
2021-OJS128-339538-pl.pdf pdf 66.27 2021-07-06 13:56:30 Public message
odp na pyt - zestaw 2.pdf pdf 277.5 2021-07-06 13:56:30 Public message
Załącznik nr 1a - OPZ z dnia 01.07.2021.pdf pdf 342.78 2021-07-06 13:56:30 Public message
SWZ 1.23 z dnia 01.07.2021.pdf pdf 444.59 2021-07-06 13:56:30 Public message
Załącznik nr 1a - OPZ z dnia 01.07.2021.doc doc 190 2021-07-08 13:15:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert 23.pdf pdf 196.73 2021-07-19 13:07:23 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 228.16 2021-08-11 15:28:46 Public message

Announcements

2021-08-11 15:28 Paulina Jędrzejczyk Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Treść informacji Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-19 13:07 Marta Grygiel Zamawiający działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-19 12:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 1.293.347,00 PLN brutto
2021-07-08 13:15 Marta Grygiel Na prośbę Wykonawcy, Zamawiający udostępnia załącznik nr 1a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 01.07.2021r. w wersji edytowalnej (.doc)

Załącznik nr 1a - OP [...].doc

2021-07-06 13:56 Marta Grygiel Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art.137 ust. 1 i 6 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Niniejszym w załączeniu przekazuje następujące dokumenty:
1. Odpowiedzi na pytania Wykonawców - zestaw 2
2. Sprostowanie ogłoszenia w DUUE
3. Zmiana treści SWZ z dnia 01.07.2021
4. SWZ z dnia 01.07.2021
5. Załącznik nr 1a do SWZ z dnia 01.07.2021

Zmiana treści SWZ .p [...].pdf

2021-OJS128-339538-p [...].pdf

odp na pyt - zestaw [...].pdf

Załącznik nr 1a - OP [...].pdf

SWZ 1.23 z dnia 01.0 [...].pdf

2021-06-23 13:36 Marta Grygiel Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.
Treść odpowiedzi przekazuje w załączeniu niniejszej wiadomości.

odp na pyt - zestaw [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 927