Proceeding: ZP-2710-6/21 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla WSO w Krakowie

Deadlines:
Published : 11-06-2021 09:21:00
Placing offers : 20-07-2021 10:00:00
Offers opening : 20-07-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS112-291723-pl.pdf pdf 403.22 2021-06-11 09:21:00 Proceeding
JEDZ STANDARDOWY FORMULARZ.docx docx 73.74 2021-06-11 09:21:00 Proceeding
OPZ1-2_pakiety.xlsx xlsx 89.08 2021-06-11 09:21:00 Proceeding
SWZ - sprzęt_jednorazówka_2021.docx docx 83.33 2021-06-11 09:21:00 Proceeding
Załacznik_4_wzor umowy.doc doc 193.95 2021-06-11 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy przedmiotowy środek dowodowy.docx docx 18.66 2021-06-11 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek dowodowy (1).docx docx 17.3 2021-06-11 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 18.06 2021-06-11 09:21:00 Proceeding
Załącznik_1_ Formularz_ofertowy.docx docx 40.79 2021-06-11 09:21:00 Proceeding
2021-OJS112-291723-pl.pdf pdf 403.22 2021-06-11 09:21:00 Criterion
JEDZ STANDARDOWY FORMULARZ.docx docx 73.74 2021-06-11 09:21:00 Criterion
OPZ1-2_pakiety.xlsx xlsx 89.08 2021-06-11 09:21:00 Criterion
SWZ - sprzęt_jednorazówka_2021.docx docx 83.33 2021-06-11 09:21:00 Criterion
Załacznik_4_wzor umowy.doc doc 193.95 2021-06-11 09:21:00 Criterion
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy przedmiotowy środek dowodowy.docx docx 18.66 2021-06-11 09:21:00 Criterion
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek dowodowy (1).docx docx 17.3 2021-06-11 09:21:00 Criterion
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 18.06 2021-06-11 09:21:00 Criterion
Załącznik_1_ Formularz_ofertowy.docx docx 40.79 2021-06-11 09:21:00 Criterion
Odpowiedzi_PYTANIA_2.doc doc 57.5 2021-06-21 14:41:24 Public message
Odpowiedzi_artjednorazowe.pdf pdf 2172.76 2021-07-08 10:48:18 Public message
Odpowiedzi_artjednorazowe2.pdf pdf 2802.79 2021-07-08 11:18:16 Public message
Odpowiedzi_jednorazowe4.doc doc 34.5 2021-07-13 08:07:52 Public message
ODPOWIEDZI_jednorazowe5.doc doc 2045.5 2021-07-13 08:19:13 Public message
zmiana_TSO_jednorazowe.pdf pdf 735.74 2021-07-14 09:50:51 Public message
Ogłoszenie_zmiana_terminu.pdf pdf 649.94 2021-07-20 09:15:56 Public message
Informacja_otwarcie_ofert_jednorazowe.pdf pdf 568.66 2021-07-20 11:56:22 Public message
Unieważnienie_7_17_5.pdf pdf 361.06 2021-07-22 08:48:38 Public message

Announcements

2021-07-22 08:48 Iwona Sułkowska-Sajdak ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w części ( pakiet) 7,17,5

Unieważnienie_7_17_5 [...].pdf

2021-07-20 11:56 Iwona Sułkowska-Sajdak Informacja z otwarcia ofert

Informacja_otwarcie_ [...].pdf

2021-07-20 09:15 Iwona Sułkowska-Sajdak Ogłoszenie -Zmiana terminu

Ogłoszenie_zmiana_te [...].pdf

2021-07-14 09:50 Iwona Sułkowska-Sajdak ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 20.07.2021 roku godzina 10:00

zmiana_TSO_jednorazo [...].pdf

2021-07-13 08:19 Iwona Sułkowska-Sajdak Odpowiedzi na pytania

ODPOWIEDZI_jednorazo [...].doc

2021-07-13 08:07 Iwona Sułkowska-Sajdak Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi_jednorazo [...].doc

2021-07-09 14:12 Iwona Sułkowska-Sajdak Odpowiedź na pytanie wykonawcy:
Pytanie 1, dot. Pakietu nr 16 soczewka nagałkowa:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie soczewki kontaktowej opatrunkowej silikonowo - hydrożelowej pakowanej po 6 sztuk; 0,00D, średnica 13,8 mm, krzywizna bazowa BC 8,4 oraz 8,6; Dk/t (@-3,00D) – 175?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ
2021-07-08 11:18 Iwona Sułkowska-Sajdak Odpowiedzi na pytania wykonawców cd.

Odpowiedzi_artjednor [...].pdf

2021-07-08 10:48 Iwona Sułkowska-Sajdak Odpowiedzi na pytania cd.

Odpowiedzi_artjednor [...].pdf

2021-07-08 10:21 Iwona Sułkowska-Sajdak Odpowiedzi na pytania wykonawcy:
pakiet 1,poz. 1, 10,15-17,22
Czy zamawiający wydzieli poz.1, 10,15-17,22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź :Zgodnie z SWZ

zadanie 1,poz.1
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza komorę kroplową wykonaną z PCV. Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją zawarta na opakowaniu jednostkowym. Zamawiający wymaga opakowania papier-folia.

zadanie 1, poz. 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

zadanie 1, poz.22,
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

zadanie 1, poz. 23
czy zamawiający dopuści worek bez portu, do próbek?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

zadanie 2, poz. 2-7
Czy zamawiający wydzieli poz.2-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: W zadaniu 2 widnieje 5 pozycji. Zgodnie z SWZ

zadanie 2, poz. 5,6
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź: W zadaniu 2 widnieje 5 pozycji. Zgodnie z SWZ

zadanie 2, poz. 4
czy zamawiający dopuści furażerkę wiązaną?
Odpowiedź: Zadanie 2, poz.4 dotyczy kaniuli dokomorowej do cystotomii. Zgodnie z SWZ

zadanie 2, poz. 7
czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź: W zadaniu 2 widnieje 5 pozycji. Zgodnie z SWZ
2021-06-22 19:58 Iwona Sułkowska-Sajdak Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 1.100.000,00 zł brutto
2021-06-21 14:41 Iwona Sułkowska-Sajdak Odpowiedzi na pytania z dnia 21.06.2021r.

Odpowiedzi_PYTANIA_2 [...].doc

2021-06-17 10:00 Iwona Sułkowska-Sajdak Odpowiedzi na pytania wykonawcy.
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 pozycja 1gaz SF6, podawany śródoperacyjnie do oka. Współczynnik ekspansji: 3, czas ekspansji: 1dz, czas efektu terapeutycznego: 15 dni. Wersja multidose - zawierająca 3 zestawy do podaży (1 niesterylny pojemnik z gazem 75 ml, 3 przetestowane filtry 0,22 mikrona, 3 sterylne strzykawki, 3 opaski na pacjenta).

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 pozycja 2 gaz C3F8, podawany śródoperacyjnie do oka. Współczynnik ekspansji: 4, czas ekspansji: 3dz, czas efektu terapeutycznego: 60 dni. Wersja multidose - zawierająca 3 zestawy do podaży (1 niesterylny pojemnik z gazem 75 ml, 3 przetestowane filtry 0,22 mikrona, 3 sterylne strzykawki, 3 opaski na pacjenta).

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypanblue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce 0.7 ml?

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce 0.7 ml?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE WSZYSTKICH PYTAŃ : Zamawiający nie dopuszcza.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp.

2021-OJS112-291723-p [...].pdf

JEDZ STANDARDOWY FOR [...].docx

OPZ1-2_pakiety.xlsx

SWZ - sprzęt_jednora [...].docx

Załacznik_4_wzor umo [...].doc

Załącznik nr 5 do SW [...].docx

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

Załącznik nr 7 do SW [...].docx

Załącznik_1_ Formula [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1140