Proceeding: N.ZP.IIIDU.2.26.1.2021 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

Deadlines:
Published : 11-06-2021 09:11:00
Placing offers : 15-07-2021 09:00:00
Offers opening : 15-07-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS112-291772-pl.pdf pdf 133.6 2021-06-11 09:11:00 Proceeding
02 SWZ.docx docx 93.69 2021-06-11 09:11:00 Proceeding
03 Zał. nr 1.1 opis zamówienia.docx docx 23.7 2021-06-11 09:11:00 Proceeding
04 Zał. nr 1.2 opis zamówienia.docx docx 23.4 2021-06-11 09:11:00 Proceeding
05 Zał. nr 2.1 formularz cenowy.docx docx 20.76 2021-06-11 09:11:00 Proceeding
06 Zał. nr 2.2 formularz cenowy.docx docx 20.7 2021-06-11 09:11:00 Proceeding
07 Zał. nr 3 - Formularz oferty.docx docx 40.82 2021-06-11 09:11:00 Proceeding
08 Zał. nr 4 do SWZ - JEDZ.docx docx 42.5 2021-06-11 09:11:00 Proceeding
09 Zał. nr 5 do SWZ - oświad. Wykonawców.docx docx 21.29 2021-06-11 09:11:00 Proceeding
10 Zał. nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udost zasoby.docx docx 18.64 2021-06-11 09:11:00 Proceeding
11 Zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot aktualności JEDZ.docx docx 16.86 2021-06-11 09:11:00 Proceeding
12 Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot grupy kapitałowej.docx docx 18.72 2021-06-11 09:11:00 Proceeding
13 Zał. nr 9.1 do SWZ- projekt umowy gaz- cz I.docx docx 37.17 2021-06-11 09:11:00 Proceeding
14 Zał. nr 9.2 do SWZ- projekt umowy gaz- cz II.docx docx 35.89 2021-06-11 09:11:00 Proceeding
16_ Zał. nr 2.1 formularz cenowy- po zm. 22.06..docx docx 20.69 2021-06-22 12:40:31 Public message
17_Zał. nr 2.2 formularz cenowy- po zm. 22.06..docx docx 20.65 2021-06-22 12:40:31 Public message
18_Zał. nr 9.1 do SWZ- projekt umowy gaz- cz I- po zm. 22.06..docx docx 37.17 2021-06-22 12:40:31 Public message
15_Pytania i odpowiedzi 22.06.2021.docx docx 20.61 2021-06-22 12:40:31 Public message
19_Pytania i odpowiedzi 22.06.2021.docx docx 15.87 2021-06-22 14:34:53 Public message
20_Zał. nr 1.2 opis zamówienia - po zm. 22.06.docx docx 23.71 2021-06-22 14:34:53 Public message
21_Pytania i odpowiedzi 23.06.2021.docx docx 15.67 2021-06-23 13:08:12 Public message
22_Pytania i odpowiedzi 01.07.2021.docx docx 15.8 2021-07-01 10:25:10 Public message
24_Zał. nr 9.2 do SWZ- pr. um. gaz- po zm. 01.07.docx docx 35.96 2021-07-01 10:25:10 Public message
23_Zał. nr 9.1 do SWZ- pr. um. gaz- po zm. 01.07.docx docx 37.53 2021-07-01 10:25:10 Public message
Informacja na otwarcie ofert.docx docx 13.42 2021-07-15 09:08:22 Public message
26_Informacja z otwarcia ofert.docx docx 19.61 2021-07-15 10:08:03 Public message

Announcements

2021-07-15 10:08 Krzysztof Włodarczyk 26_Informacja z otwarcia ofert

26_Informacja z otwa [...].docx

2021-07-15 09:08 Krzysztof Włodarczyk 25_ Informacja na otwarcie ofert - Kwota przeznaczenia

Informacja na otwarc [...].docx

2021-07-01 10:25 Krzysztof Włodarczyk 22_Pytania i odpowiedzi 01.07.2021
23_Zał. nr 9.1 do SWZ- pr. um. gaz- po zm. 01.07
24_Zał. nr 9.2 do SWZ- pr. um. gaz- po zm. 01.07

22_Pytania i odpowie [...].docx

24_Zał. nr 9.2 do SW [...].docx

23_Zał. nr 9.1 do SW [...].docx

2021-06-23 13:08 Krzysztof Włodarczyk 21_Pytania i odpowiedzi 23.06.2021

21_Pytania i odpowie [...].docx

2021-06-22 14:34 Krzysztof Włodarczyk 19_Pytania i odpowiedzi 22.06.2021 20_Zał. nr 1.2 opis zamówienia - po zm. 22.06

19_Pytania i odpowie [...].docx

20_Zał. nr 1.2 opis [...].docx

2021-06-22 12:40 Krzysztof Włodarczyk 15_Pytania i odpowiedzi 22.06.2021
16_ Zał. nr 2.1 formularz cenowy- po zm. 22.06.
17_Zał. nr 2.2 formularz cenowy- po zm. 22.06.
18_Zał. nr 9.1 do SWZ- projekt umowy gaz- cz I- po zm. 22.06.

16_ Zał. nr 2.1 form [...].docx

17_Zał. nr 2.2 formu [...].docx

18_Zał. nr 9.1 do SW [...].docx

15_Pytania i odpowie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 498