Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDW.N4.361.27.2021 Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno, odc. Zboże – Więcbork od km 36+847 do km 38+387 dł. 1,54 km

Deadlines:
Published : 09-06-2021 14:37:00
Placing offers : 25-06-2021 10:45:00
Offers opening : 25-06-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ DW 241 Zboże.pdf pdf 332.4 2021-06-09 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1-2 do SWZ.docx docx 29.61 2021-06-09 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie art. 117 ust. 4.docx docx 21.72 2021-06-09 14:37:00 Proceeding
3. Wzór umowy DW241 Zboże .pdf pdf 628.8 2021-06-09 14:37:00 Proceeding
Kosztorys ofertowy - ZAŁĄCZNIK NR 4.docx docx 28.98 2021-06-09 14:37:00 Proceeding
2. OPZ DW241 Zboze.pdf pdf 282.52 2021-06-09 14:37:00 Proceeding
2021 Odnowa DW241 Zboże.zip zip 18521.21 2021-06-09 14:37:00 Proceeding
ogłoszenie DW 241 ZBOŻE.pdf pdf 131.01 2021-06-09 14:37:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia DW 241 Zboże.pdf pdf 36.09 2021-06-22 13:32:12 Public message
TOR roboty szybko postepujące.pdf pdf 4811.67 2021-06-22 13:32:12 Public message
TOR powierzchniowe utrwalenie.pdf pdf 3621.8 2021-06-22 13:32:12 Public message
Odpowiedzi na pytania DW 241 Zboze 22.06.pdf pdf 202.29 2021-06-22 13:32:12 Public message
Otwarcie.pdf pdf 121.81 2021-06-25 11:38:00 Public message
Informacja o wyborze - strona Zamawiającego 241 ZBOŻE.pdf pdf 220.8 2021-07-05 14:13:18 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania DW 241.pdf pdf 61.56 2021-07-20 13:31:12 Public message

Announcements

2021-07-20 13:31 Sylwia Pietrzak Zamawiający dnia 19.07.2021 r. zawarł umowę na powyższe postępowanie zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-07-05 14:13 Sylwia Pietrzak Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-25 11:38 Sylwia Pietrzak Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Otwarcie.pdf

2021-06-25 11:22 Sylwia Pietrzak The message was withdrawn by the Buyer.
2021-06-25 10:45 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 491 550,00 zł.
2021-06-22 13:32 Sylwia Pietrzak Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz niezbędne załączniki.

zmiana ogłoszenia DW [...].pdf

TOR roboty szybko po [...].pdf

TOR powierzchniowe u [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 109