Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00074850/01 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE POŁCZYŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.

Bartosz Mikołajczyk
MAXIMUS BROKER Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 08-06-2021 09:19:00
Placing offers : 23-06-2021 12:00:00
Offers opening : 23-06-2021 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 131.22 2021-06-08 09:19:00 Proceeding
SWZ.docx docx 196.83 2021-06-08 09:19:00 Proceeding
Informacja o zmianie treści SWZ i przedłużeniu terminu składania ofert.docx docx 18.46 2021-06-21 09:22:29 Public message
Wyjaśnienia zamawiającego nr 1.docx docx 18.11 2021-06-16 14:57:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.62 2021-06-18 07:58:14 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.docx docx 16.35 2021-06-23 14:36:15 Public message
Informacja o kwalifikacji do negocjacji.pdf pdf 184.88 2021-06-24 13:30:24 Public message

Announcements

2021-06-24 13:30 Bartosz Mikołajczyk W załączeniu wysyłam informację o kwalifikacji do negocjacji.

Informacja o kwalifi [...].pdf

2021-06-23 14:36 Bartosz Mikołajczyk Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].docx

2021-06-23 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 211 000,00 zł na sfinansowanie I części zamówienia oraz 22 000,00 zł na sfinansowanie II części zamówienia.
2021-06-21 09:22 Bartosz Mikołajczyk Dzień dobry,
przesyłam informację o zmianie treści SWZ i przedłużeniu terminu składania ofert.

Informacja o zmianie [...].docx

2021-06-18 07:58 Bartosz Mikołajczyk Dzień dobry, przesyłam Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert na 23.06.2021

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-06-16 14:57 Bartosz Mikołajczyk Dzień dobry,
w załączeniu wysyłam wyjaśnienia zamawiającego na zapytania złożone przez wykonawców do SWZ.

Wyjaśnienia zamawiaj [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 719