Proceeding: Szacowanie wartości zamówienia. Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Detektywistyka i praca operacyjna w świetle przepisów prawa RP

Adam Woźniak
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 07-06-2021 12:29:00
Placing offers : 14-06-2021 08:28:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  – przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Detektywistyka         i praca operacyjna w świetle przepisów prawa RP w wymiarze 20 godzin (15 godzin wykładów i 5 godzin ćwiczeń).

Do oferty należy należy załączyć wycenę za realizację zadania.

Usługa edukacyjna - należy zastosować 0 stawkę podatku VAT

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego".. 

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.docx docx 19.27 2021-06-07 12:29:00 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Detektywistyka i praca.._.docx docx 42.39 2021-06-07 12:30:54 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Detektywistyka i praca operacyjna w świetle przepisów prawa RP Opis przedmiotu zamówienia w załączniku. Jako wartość zamówienia należy wpisać kwotę netto za jedną godzinę zajęć. Dodatkowo proszę załączenie wyceny za realizację zadania.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO [...].docx

20 h AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5503 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 151