Proceeding: Dostawa siatki do belowania

Deadlines:
Published : 07-06-2021 07:00:00
Placing offers : 11-06-2021 08:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

W imieniu AWL we  Wrocławiu zapraszamy wszystkich dostawców do składania ofert na Dostawę siatki do belowania  do AWL we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- Dostawę 6szt  bel siatki do belowania o parametrach:  szerokość 123cm /długość 2000m.

   Proszę w ofercie o podanie ceny całości (6szt bel) wraz z dostawą oraz VAT

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 20 dni

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 261658285 Piotr Biskup

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia . 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa siatki do belowania W/g danych jw. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4723 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Min 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - do 20 dni od otrzymania zamówienia (0)
4 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 75