Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZ.272.1.6.2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E Pruszków-Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi

Marek Biegański
Powiat Łaski
Deadlines:
Published : 02-06-2021 11:46:00
Placing offers : 17-06-2021 11:00:00
Offers opening : 17-06-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.51 2021-06-02 11:46:00 Proceeding
projekt.zip zip 33638.76 2021-06-02 11:46:00 Proceeding
SWZ.docx docx 104.62 2021-06-02 11:46:00 Proceeding
wyjaśnienia 2.pdf pdf 148.69 2021-06-14 10:28:56 Public message
wyjaśnienia i zmiana swz 1 .pdf pdf 158.58 2021-06-11 11:01:39 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ zmieniony.doc doc 31 2021-06-11 11:01:39 Public message
Decyzja wycinki.pdf pdf 1883.62 2021-06-15 13:37:14 Public message
mapa1.pdf pdf 1397.31 2021-06-15 13:37:14 Public message
mapa2.pdf pdf 830.86 2021-06-15 13:37:14 Public message
wyjasnienia nr 3.docx docx 16.7 2021-06-15 13:37:14 Public message
informacja o ofertach.doc doc 42.5 2021-06-17 12:25:39 Public message
zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 173.73 2021-08-03 09:55:27 Public message

Announcements

2021-08-03 09:55 Marek Biegański Informacja o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-06-17 12:25 Marek Biegański Informacja o złożonych ofertach

informacja o ofertac [...].doc

2021-06-17 11:00 Buyer message 5250785,45 złotych
2021-06-15 13:37 Marek Biegański wyjasnienia nr 3

Decyzja wycinki.pdf

mapa1.pdf

mapa2.pdf

wyjasnienia nr 3.doc [...].docx

2021-06-14 10:28 Marek Biegański Wyjaśnienie nr 2

wyjaśnienia 2.pdf

2021-06-11 11:01 Marek Biegański Wyjaśnienia i zmiana SWZ nr 1

wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 3 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 851