Proceeding: ZP.272.1.45.2021 Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 r.

Deadlines:
Published : 04-06-2021 09:12:00
Placing offers : 07-07-2021 10:00:00
Offers opening : 07-07-2021 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


ZP.272.1.45.2021- SWZ z załącznikami, Ogłoszenie o zamówieniu

Wytwarzający / Udostępniający informację :  Maria Skibińska

Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁ. NR.2 do Umowy.docx docx 23.63 2021-06-04 09:12:00 Proceeding
ZAŁ.NR 3 do Umowy.docx docx 19.8 2021-06-04 09:12:00 Proceeding
załacznik nr 3 do SWZ projektowane postanowienia umowy 01.06.2021.docx docx 50.28 2021-06-04 09:12:00 Proceeding
załącznik nr 1 do umowy SOPZ.docx docx 58.79 2021-06-04 09:12:00 Proceeding
ZP.272.1.45.2021 SWZ.docx docx 60.32 2021-06-04 09:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS107-281301-pl.pdf pdf 127.17 2021-06-04 09:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 73.31 2021-06-18 10:41:51 Public message
Zmiana treści SWZ.doc doc 142 2021-06-18 10:57:46 Public message
ZP.272.1.45.2021 Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.docx docx 96.36 2021-06-24 11:39:27 Public message
ZP.272.1.45.2021 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 97.75 2021-07-07 12:38:34 Public message

Announcements

2021-07-07 12:38 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.45.2021- Informacja z otwarcia ofert
Wytwarzający / Udostępniający informację : Maria Skibińska
Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

ZP.272.1.45.2021 Inf [...].docx

2021-07-07 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 500 000 zł brutto
2021-06-24 11:39 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.45.2021 – Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wytwarzający / Udostępniający informację : Maria Skibińska
Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

ZP.272.1.45.2021 Wyj [...].docx

2021-06-18 10:57 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ (ZP.272.1.45.2021) Wytwarzający/Udostępniający informację: Mariola Kurek ; Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

Zmiana treści SWZ.do [...].doc

2021-06-18 10:41 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ZP.272.1.45.2021)

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1089