Proceeding: NZP.26.6.2021 (ZP-TP/05) Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy sal wystawienniczych w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Kinga Krause
Muzeum Gdańska
Deadlines:
Published : 01-06-2021 15:24:00
Placing offers : 24-06-2021 10:00:00
Offers opening : 24-06-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 807.77 2021-06-01 15:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 17262.83 2021-06-01 15:24:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ.zip zip 2069.68 2021-06-01 15:24:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 96.75 2021-06-01 15:24:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 198.61 2021-06-24 09:51:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 428.77 2021-06-24 13:38:30 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 476.9 2021-08-04 14:05:33 Public message

Announcements

2021-08-04 14:05 Piotr Stój Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-24 13:38 Piotr Stój Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udostępnia informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy sal wystawienniczych w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-24 09:51 Kinga Krause Zamawiający zamieszcza informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 691