Proceeding: ZP.271.1.13.2021 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1823 R Stubno-Kalników-Korczowa w m. Korczowa

Deadlines:
Published : 01-06-2021 10:04:00
Placing offers : 16-06-2021 09:00:00
Offers opening : 16-06-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.91 2021-06-01 10:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 580.69 2021-06-01 10:04:00 Proceeding
Załacznik nr 12 do SWZ Dokumentacja projektowa.zip zip 16547.04 2021-06-01 10:04:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ (SST).zip zip 2311.45 2021-06-01 10:04:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.doc doc 242.5 2021-06-01 10:04:00 Proceeding
Załączniki do SWZ(od 6 do 10)-Korczowa.doc doc 96.5 2021-06-01 10:04:00 Proceeding
Załączniki do SWZ(od 1 do 5)-Korczowa.doc doc 170 2021-06-01 10:04:00 Criterion
Załacznik nr 2 do SWZ Kosztorys Korczowa ze zmianami.doc doc 79.5 2021-06-14 08:55:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 214.85 2021-06-16 09:23:10 Public message

Announcements

2021-06-16 09:23 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-16 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 400.000,00 (brutto).
2021-06-14 08:55 Marcin Cetnarowicz Zmieniony załącznik nr 2 do SWZ Kosztorys ofertowy.

Załacznik nr 2 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załączniki do SWZ(od [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 262