Proceeding: ZP.262.18.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK16

Deadlines:
Published : 31-05-2021 13:53:00
Placing offers : 11-06-2021 10:00:00
Offers opening : 11-06-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.07 2021-05-31 13:53:00 Proceeding
SWZ - opracowanie dokumentacji projektowej.docx docx 82.52 2021-05-31 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ- Formularz oferty.docx docx 27.84 2021-05-31 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1b do SWZ- Formularz oferty.docx docx 27.92 2021-05-31 13:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a do SWZ - Oświadczenie art 125 ust 1.doc doc 131 2021-05-31 13:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 2b do SWZ - Oświadczenie art 125 ust 1.doc doc 131 2021-05-31 13:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ-dla Zadań 1 i 2 opis przedmiotu zamówienia.doc doc 142.5 2021-05-31 13:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ -Projekt umowy dla zadań nr 1 i 2 .doc doc 209.5 2021-05-31 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - (wzór) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 19.72 2021-05-31 13:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ(wzór) wykaz usług .doc doc 41.5 2021-05-31 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ. wykaz osób.docx docx 15.96 2021-05-31 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ (zobow. podmiotu).doc doc 90 2021-05-31 13:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ (oświadczenie konsorcjum).doc doc 88.5 2021-05-31 13:53:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - art 222 ust 5 Pzp.doc doc 50.5 2021-06-11 10:34:18 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępownia- art 260 ust 2 Pzp.doc doc 46 2021-06-30 09:41:38 Public message

Announcements

2021-06-30 09:41 Katarzyna Mendalka Zawiadomienie o unieważnieniu postępownia

Zawiadomienie o unie [...].doc

2021-06-11 10:34 Katarzyna Mendalka Informacja z otwarcia ofert- art 222 ust 5 ustawy Pzp.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2021-06-11 10:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 225 000 zł (z Vat), w tym: ZADANIE NR 1 - kwota 131 579,00 zł, - ZADANIE NR 2 - kwota 93 421,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 348