Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WOU.271.2.2021 Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży

Anna Biała
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 28-05-2021 13:50:00
Placing offers : 16-06-2021 10:00:00
Offers opening : 16-06-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.72 2021-05-28 13:50:00 Proceeding
SWZ REMONT ŁAZIENEK Nr sprawy WOU_271_2_2021.pdf pdf 1062.39 2021-05-28 13:50:00 Proceeding
Zał. nr 1-7 do SWZ.zip zip 121.26 2021-05-28 13:50:00 Proceeding
Zał. nr 8 Wzór umowy.pdf pdf 647.36 2021-05-28 13:50:00 Proceeding
Zał. nr 9 Dokumentacja techniczna.zip zip 2678.9 2021-05-28 13:50:00 Proceeding
Zał. nr 10 Przedmiary robót.pdf pdf 3957.67 2021-05-28 13:50:00 Proceeding
1_Informacja z otwarcia ofert.docx docx 20.16 2021-06-16 13:03:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 142.94 2021-06-16 13:03:58 Public message
4_informacja o wyborze.docx docx 25.47 2021-07-07 13:50:01 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 200.47 2021-07-07 13:50:01 Public message

Announcements

2021-07-07 13:50 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.: "Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży".

4_informacja o wybor [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-16 13:03 Anna Biała W załączonych plikach zawarta jest informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadanie pn.: „Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży” nr sprawy: WOU.271.2.2021.

1_Informacja z otwar [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-16 10:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia podstawowego to 345 000,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 669