Proceeding: 2021/BZP 00067899/01 Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych oraz wiaty śmietnikowej RI.272.1.7.2021

Deadlines:
Published : 28-05-2021 12:20:00
Placing offers : 14-06-2021 08:00:00
Offers opening : 14-06-2021 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU1.pdf pdf 115.87 2021-05-28 12:20:00 Proceeding
21 05 27 RI SWZ.docx docx 151.34 2021-05-28 12:20:00 Proceeding
21 05 27 RI SWZ Załączniki.doc doc 158.5 2021-05-28 12:20:00 Proceeding
21 05 27 RI SWZ formularz ofertowy.doc doc 150.5 2021-05-28 12:20:00 Proceeding
21 05 27 RI Umowa roboty budowlane projekt.doc doc 430.5 2021-05-28 12:20:00 Proceeding
21 05 27 RI Zał. nr 3 umowa wykaz stanowisk.docx docx 121.59 2021-05-28 12:20:00 Proceeding
21 05 27 RI Zał. nr 7 umowa gwarancja.doc doc 178 2021-05-28 12:20:00 Proceeding
21 05 27 RI Załącznik nr 6 Dokumentacja techniczna.7z 7z 65102.84 2021-05-28 12:20:00 Proceeding
infor. z otwarcia ofert.doc doc 50 2021-06-14 08:45:15 Public message
21 06 07 RI 7013 5 21 Odpowiedź na pytania.doc doc 28.5 2021-06-07 13:16:30 Public message
21 06 11 RI 7013 5 21 Odpowiedzi na pytania 1.docx docx 148.16 2021-06-11 11:31:56 Public message
21 06 11 RI 7013 5 21 Odpowiedzi na pytania 2.docx docx 145.06 2021-06-11 11:31:56 Public message
21 06 11 RI 7013 5 21 Odpowiedzi na pytania 3.docx docx 145.78 2021-06-11 11:31:56 Public message
21 06 18 RI 7013 5 21 Unieważnienie postepowania.docx docx 145.43 2021-06-18 13:03:09 Public message

Announcements

2021-06-18 13:03 Anita Pirycka Unieważnienie postępowania

21 06 18 RI 7013 5 2 [...].docx

2021-06-14 08:45 Anita Pirycka Informacja z otwarcia ofert

infor. z otwarcia of [...].doc

2021-06-14 08:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
4052766,00
2021-06-11 11:31 Anita Pirycka W załączeniu odpowiedzi na pytania Wykonawców

21 06 11 RI 7013 5 2 [...].docx

21 06 11 RI 7013 5 2 [...].docx

21 06 11 RI 7013 5 2 [...].docx

2021-06-07 13:16 Anita Pirycka w załączeniu odpowiedz na pytanie Wykonawcy

21 06 07 RI 7013 5 2 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 611