Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO-13/2021 Dostawa zgarniacza flotatu oraz systemu czyszczenia koryta odpływowego i bieżni osadnika wtórnego.

Deadlines:
Published : 09-06-2021 10:25:00
Placing offers : 24-06-2021 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego w celu wykonywania działalności w sektorze gospodarki wodnej określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) zwanej dalej „ustawą” lub Pzp. Zamówienie, którego wartość nie przekracza progów unijnych, nie podlega ustawie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP.


 

Zakres zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wzorem umowy.


Zamawiający informuje, że oferty nie spełniające wymagań technicznych nie będą podlegały ocenie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie, przed upływem terminu do składania ofert, prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 607808252 Pan Kazimierz Tendera - Kierownik Oczyszczalni Ścieków MPWiK w Rzeszowie.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.pdf pdf 210.44 2021-06-09 10:25:00 Proceeding
Umowa ZO_13_2021.pdf pdf 457.22 2021-06-09 10:25:00 Proceeding
specyfikacja zgarniacz flotatu szczotki Rzeszów rev 01.pdf pdf 477.33 2021-06-09 10:25:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa przedmiotu zamówienia - 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.8698 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wzór umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję wzór umowy" (0)
3 Termin związania ofertą - 30 dni - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wymagania techniczne - Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam" oraz zamieścić specyfikację techniczną lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. Attachment required (0)
5 Gwarancja - 24 miesiące - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Termin realizacji umowy - 31.10.2021r. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 360