Proceeding: 14/TP/2021 DOSTAWA OWOCÓW TROPIKLANYCH , OWOCÓW KRAJOWYCH ORAZ OWOCÓW SEZONOWYCH Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI: Część nr 1: Dostawy owoców tropikalnych do magazynu w Wędrzynie, Część nr 2: Dostawy owoców krajowych do magazynu w Wędrzynie, Część nr 3: Dostawy owoców sezonowych do magazynu w Wędrzynie

Deadlines:
Published : 28-05-2021 10:26:00
Placing offers : 11-06-2021 08:00:00
Offers opening : 11-06-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 131.63 2021-05-28 10:26:00 Proceeding
Umowa zał nr 5.doc doc 212.5 2021-05-28 10:26:00 Proceeding
protokół reklamacji a.docx docx 22.68 2021-05-28 10:26:00 Proceeding
OPZ zał nr 12.zip zip 245.28 2021-05-28 10:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 18545.32 2021-05-28 10:26:00 Proceeding
załączniki.docx docx 44.86 2021-05-28 10:26:00 Criterion
438-2021-06-08.pdf pdf 1471.1 2021-06-08 13:06:45 Public message
246-2020.pdf pdf 810.73 2021-06-11 12:50:46 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta.zip zip 720.85
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
ALIOR.pdf pdf 79.91
Formlarz ofertowy.docx docx 43.16
Formlarz ofertowy.docx.xades xades 68.27
oświadczenie o spełnieniu warunków.docx docx 15.89
oświadczenie o spełnieniu warunków.docx.xades xades 31.93
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
document_20210609083345.pdf pdf 77.63
Dokument-2021-06-09-225251.pdf pdf 20813.48
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Formularz ofertowy.pdf pdf 251.14
Oświadczenie w zakresie spełn. warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu (zał.2 do SWZ).pdf pdf 186.34
Potwierdzenie wpłaty wadium.pdf pdf 285.84
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
potwierdzenie przelewu.png png 42.57
potwierdzenie przelewu.png.xades xades 10.5
formularz ofertowy.odt odt 39.1
formularz ofertowy.odt.xades xades 21.01

Announcements

2021-06-11 12:50 Ewelina Hawełka W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert

246-2020.pdf

2021-06-11 08:05 Ewelina Hawełka Przydzielone środki finansowe na realizację zamówienia:
część nr 1: 120 440,25 zł brutto
część nr 2: 32 340,00 zł brutto
część nr 3: 17 902,50 zł brutto
Łącznie na realizację zamówienia Zamawiający przeznacza 170 682,75 zł brutto
2021-06-08 13:06 Ewelina Hawełka WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

438-2021-06-08.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

załączniki.docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 294