Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.12.2021.PG Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Stare Biskupice

Deadlines:
Published : 27-05-2021 13:22:00
Placing offers : 14-06-2021 11:00:00
Offers opening : 14-06-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 10 500 zł brutto.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 94.37 2021-05-27 13:22:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia-sig.pdf pdf 469.92 2021-05-27 13:22:00 Proceeding
zał. 1-formularz oferty.doc doc 80.5 2021-05-27 13:22:00 Proceeding
zał. 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.docx docx 20.75 2021-05-27 13:22:00 Proceeding
zał. 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 20.35 2021-05-27 13:22:00 Proceeding
zał. 4-wzór umowy.pdf pdf 358.78 2021-05-27 13:22:00 Proceeding
zał. 5-OPZ rysunki.pdf pdf 233.13 2021-05-27 13:22:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi-sig.pdf pdf 267.35 2021-06-01 13:22:23 Public message
Pytania i odpowiedzi z 07.06.2021 r.-sig.pdf pdf 267.83 2021-06-07 11:17:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 270.48 2021-06-14 11:59:58 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty-sig.pdf pdf 272.48 2021-06-17 13:25:15 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.-sig.pdf pdf 267.65 2021-07-14 14:16:23 Public message

Announcements

2021-07-14 14:16 Paweł Grudzień Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-06-17 13:25 Paweł Grudzień Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-06-14 11:59 Paweł Grudzień Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-14 11:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 10 500 zł brutto.
2021-06-07 11:17 Paweł Grudzień Pytania i odpowiedzi z 07.06.2021 r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-06-01 13:22 Paweł Grudzień Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 577