Proceeding: Sprzedaż UŹYWANYCH monitorów do komputerów W CENIE 15,00 zł. netto za szt.- upłynnienia.

Awatar Pracownika
Tomasz Kotowski
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 27-05-2021 10:46:00
Placing offers : 07-06-2021 10:00:00
Offers opening : 07-06-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do zakupu / złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie naboru ofert na sprzedaż jw.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

  • CENA JEDNOSTKOWA ZAKUPU 1 SZT. MONITORA  WYNOSI 15,00 ZŁ. NETTO
    • Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.
  • Decyduje kolejność zgłoszeń  lub zaoferowanie przez Kupującego wyższej ceny zakupu.
  • Własność przedmiotu przechodzi na kupującego po dokonaniu zapłaty na konto wskazana na fakturze.
  • Odbiór przedmiotu sprzedaży na koszt kupującego.
  • Zakupiony przedmiot nie podlega zwrotowi.
  • Złożenie oferty przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu.
  • Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
  • Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Oferentami jest:

- Pan Mariusz Marchlewski, tel.692436444,  Magazyn Główny ul. Rybaki 31/35 w Toruniu.

adres poczty elektronicznej:

Marchlewski@wodociagi.torun.com.pl

-Pan Tomasz Kotowski, tel. 600409151, Dział Zakupów

adres poczty elektronicznej:

tkotowski@wodociagi.toruń.com.pl,

W/w monitory można oglądać w siedzibie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.ul. Rybaki 31/35 w godz.9.00-13.00.

 

1.        Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulaminy).

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZESTAWIENIE MINITORÓW.doc doc 38.5 2021-05-27 10:46:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 NEC ASLCD73VM-BK-1 17'' NEC ASLCD73VM-BK-1 17'' 112-1-00058 NI376 88T09864NB sprawny 1 pc. Odbiór osobisty
EK
87-100, Toruń
(0)
2 NEC ASLCD73VM-BK-1 17'' NEC ASLCD73VM-BK-1 17'' 160-1-00026 NI344 78M11708NB sprawny 1 pc. Odbiór osobisty
EK
87-100, Toruń
(0)
3 NEC ASLCD73VM-BK-1 17'' NEC ASLCD73VM-BK-1 17'' 124-1-00157 NI423 89T11205NB sprawny 1 pc. Odbiór osobisty
EK
87-100, Toruń
(0)
4 NEC ASLCD73VM-BK-2 17'' NEC ASLCD73VM-BK-2 17'' 124-1-00154 NI413 89T12065NB przycisk power niestabilnie się trzyma 1 pc. Odbiór osobisty
EK
87-100, Toruń
(0)
5 NEC ASLCD73VM-BK-3 17'' NEC ASLCD73VM-BK-3 17'' 164-1-00108 NI330 82M50802NB przycisk power na taśmę 1 pc. Odbiór osobisty
EK
87-100, Toruń
(0)
6 LCD195VXM+BKBK-1(L) LCD195VXM+BKBK-1(L) 163-1-00199 NI440 96U26796NB brak przycisku power, ale dziala 1 pc. Odbiór osobisty
EK
87-100, Toruń
(0)
7 NEC ASLCD73VM-BK-1 NEC ASLCD73VM-BK-1 124-1-00284 NI342 78M11738NB sprawny 1 pc. Odbiór osobisty
EK
87-100, Toruń
(0)
8 NEC ASLCD73VM-BK-1 NEC ASLCD73VM-BK-1 124-1-00286 NI292 77M04811NB sprawny 1 pc. Odbiór osobisty
EK
87-100, Toruń
(0)
9 NEC ASLCD73VM-BK-1 NEC ASLCD73VM-BK-1 163-1-00128 NI293 79M25196NB sprawny 1 pc. Odbiór osobisty
EK
87-100, Toruń
(0)
10 NEC ASLCD73VM-BK-1 NEC ASLCD73VM-BK-1 124-1-00285 NI343 78M11736NB sprawny 1 pc. Odbiór osobisty
EK
87-100, Toruń
(0)
11 HP LE1901w HP LE1901w 170-1-00010 NI530 3CQ141BZNZ BRAK STOPKI 1 pc. Odbiór osobisty
EK
87-100, Toruń
(0)
12 NEC EA192M-BK NEC EA192M-BK 170-1-00011 NI541 23172491TB BRAK STOPKI 1 pc. Odbiór osobisty
EK
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5865 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 3 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 7 dni od otrzymania powiadomienia o wyniku postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 205