Proceeding: WP/74/2021 Dostawa części do sprzętu łączności

Deadlines:
Published : 26-05-2021 12:49:00
Placing offers : 14-06-2021 08:00:00
Offers opening : 14-06-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Postępowanie jest prowadzone przez Zamawiającego w trybie przetargu na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu nie jest jawne.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE.pdf pdf 424.92 2021-05-26 12:49:00 Proceeding
WARUNKI PRZETARGU.pdf pdf 511.98 2021-05-26 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 498.85 2021-05-26 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 31.66 2021-05-26 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór oferty.docx docx 47.96 2021-05-26 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf pdf 941.09 2021-05-26 12:49:00 Proceeding
WP 74 WYJASNIENIE TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU.pdf pdf 670.37 2021-06-02 14:36:47 Public message
WP 74 ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU.pdf pdf 411.14 2021-06-02 14:41:12 Public message
WP 74 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 382.4 2021-06-02 14:45:02 Public message
WP 74 2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 338.98 2021-06-14 14:55:43 Public message

Announcements

2021-06-14 14:55 Natalia Warych W załączeniu informacja z otwarcia ofert- dodano dnia 14.06.2021r.

WP 74 2021 INFORMAC [...].pdf

2021-06-02 14:45 Natalia Warych Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.06.2021r.

WP 74 Zmiana treści [...].pdf

2021-06-02 14:41 Natalia Warych Zmiana treści warunków przetargu z dnia 02.06.2021r.

WP 74 ZMIANA TREŚCI [...].pdf

2021-06-02 14:36 Natalia Warych Wyjaśnienie treści warunków przetargu z dnia 02.06.2021r.

WP 74 WYJASNIENIE TR [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 569