Proceeding: 27/2021 Remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu - spr. 27/2021

Deadlines:
Published : 25-05-2021 15:53:00
Placing offers : 14-06-2021 07:30:00
Offers opening : 14-06-2021 08:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1-1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.64 2021-05-25 15:53:00 Proceeding
2-1. Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami.pdf pdf 16384.65 2021-05-25 15:53:00 Proceeding
2-2. Druki edytowalne-pomocnicze dla Wykonawców.zip zip 153.58 2021-05-25 15:53:00 Proceeding
KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 1.pdf pdf 1878.52 2021-06-02 15:31:58 Public message
ZAL-2a-KOSZTORYS-1.doc doc 709 2021-06-02 15:31:58 Public message
27-2021-KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2-IO.pdf pdf 445.2 2021-06-14 15:25:49 Public message

Announcements

2021-06-14 15:25 Magdalena Biernacka KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2 - Informacja z sesji otwarcia ofert

27-2021-KOMUNIKAT PU [...].pdf

2021-06-14 07:30 Buyer message 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy informuje na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.), że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 998 154,50 zł
2021-06-02 15:31 Magdalena Biernacka KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 1 - Zapytanie do SWZ, odpowiedź Zamawiającego i modyfikacja dokumentów postępowania

KOMUNIKAT PUBLICZNY [...].pdf

ZAL-2a-KOSZTORYS-1.d [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 550