Proceeding: 10/ZP/TP/21 Dostawa preparatów do dekontaminacji powierzchni oraz skóry i błon do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Deadlines:
Published : 25-05-2021 14:57:00
Placing offers : 07-06-2021 09:30:00
Offers opening : 07-06-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
10.21 Ogłoszenie.docx docx 60.81 2021-05-25 14:57:00 Proceeding
10.21 SWZ.docx docx 172.52 2021-05-25 14:57:00 Proceeding
10.21 Wyjaśnienia do SWZ nr 2.docx docx 772.34 2021-06-01 09:45:06 Public message
10.21 Wyjaśnienia do SWZ.docx docx 760.21 2021-05-27 14:23:48 Public message
10.21 Wyjaśnienia do SWZ nr 3. Zmiana terminu składania ofert.docx docx 761.6 2021-06-01 13:50:54 Public message
10.21 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx docx 15.21 2021-06-01 13:52:17 Public message
10.21 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 710.03 2021-06-07 11:52:14 Public message
10.21 Inf. o wyborze i unieważnieniu postępowania.docx docx 765.63 2021-06-30 14:28:32 Public message

Announcements

2021-06-30 14:28 Anna Pilarska 10.21 Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych i unieważnieniu postępowania

10.21 Inf. o wyborze [...].docx

2021-06-07 11:52 Marzena Kolasa Informacja z otwarcia ofert

10.21 Informacja z o [...].docx

2021-06-07 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia niżej wymienione kwoty:
Nr części Kwota brutto
1 34 560,00 zł
2 1 544,40 zł
3 43 578,00 zł
4 45 360,00 zł
5 38 329,20 zł
6 11 210,40 zł
7 51 138,00 zł
8 62 640,00 zł
9 372 654,00 zł
10 40 635,00 zł
11 54 000,00 zł
12 13 230,00 zł
13 26 611,20 zł
14 74 485,50 zł
15 12 852,00 zł
16 15 631,50 zł
2021-06-01 13:52 Anna Pilarska 10.21 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

10.21 Ogłoszenie o z [...].docx

2021-06-01 13:50 Anna Pilarska 10.21 Wyjaśnienie do SWZ nr 3. Zmiana terminu składania ofert.

10.21 Wyjaśnienia do [...].docx

2021-06-01 09:45 Anna Pilarska 10.21 Wyjaśnienia do SWZ nr 2

10.21 Wyjaśnienia do [...].docx

2021-05-27 14:23 Anna Pilarska 10.21 Wyjaśnienia do SWZ

10.21 Wyjaśnienia do [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 576