Proceeding: 2021/BZP 00063881/01 Robota budowlana- remont części budynku nr 10 w Nowej Dębie

Zamówienia Publiczne 33 WOG
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 25-05-2021 13:45:00
Placing offers : 11-06-2021 08:00:00
Offers opening : 11-06-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP.pdf pdf 108.64 2021-05-25 13:45:00 Proceeding
Formularz ofertowy Zp30-2021.docx docx 25.97 2021-05-25 13:45:00 Proceeding
Projekt umowy - Remont częściowy bud nr 10 Nowa Dęba.docx docx 59.02 2021-05-25 13:45:00 Proceeding
Remont budynku w Nowej Debie PRZEDMIAR.pdf pdf 430.22 2021-05-25 13:45:00 Proceeding
Specyfikacja -Remont części bud nr 10 Nowa Dęba.doc doc 125.5 2021-05-25 13:45:00 Proceeding
SWZ.docx docx 109.21 2021-05-25 13:45:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 85.54 2021-05-25 13:45:00 Proceeding
NOWY Projekt umowy - Remont częściowy bud nr 10 Nowa Dęba.docx docx 59.65 2021-06-09 09:30:28 Public message
informacja_otwarcie_zp30.pdf pdf 345.75 2021-06-11 11:30:35 Public message
wybór oferty Zp30.pdf pdf 442.75 2021-06-18 14:26:24 Public message

Announcements

2021-06-18 14:26 Zamówienia Publiczne 33 WOG WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

wybór oferty Zp30.p [...].pdf

2021-06-18 14:23 Zamówienia Publiczne 33 WOG The message was withdrawn by the Buyer.
2021-06-11 11:30 Zamówienia Publiczne 33 WOG Informacja z otwarcia ofert

informacja_otwarcie_ [...].pdf

2021-06-11 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania kwotę 1 800 000,00 zł brutto
2021-06-09 09:30 Zamówienia Publiczne 33 WOG W dniu 9 czerwca 2021r. dodano nowy załącznik tj. Nowy projekt umowy! W projekcie poprawiono omyłki pisarskie w § 13 ust. 4 i 5 (oznaczone kolorem czerwonym).

NOWY Projekt umowy [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 425