Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.11.2021 Opracowanie Studium Planistyczno – Prognostycznego dla Projektu ubiegającego się o środki Programu Kolej+ dla projektu liniowego pn. Utworzenie nowego połączenia kolejowego Bydgoszcz – Koronowo – Więcbork – Sępólno Krajeńskie - Chojnice

Maria Klapczyńska
Urząd Miejski Koronowo Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 25-05-2021 15:37:00
Placing offers : 08-07-2021 09:00:00
Offers opening : 08-07-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS099-261549-pl.pdf pdf 128.57 2021-05-25 15:37:00 Proceeding
SWZ - kolej+....pdf pdf 842.14 2021-05-25 15:37:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 1-10.zip zip 1880.15 2021-05-25 15:37:00 Proceeding
odpowiedzi 1.pdf pdf 599.43 2021-06-01 10:54:46 Public message
odpowiedzi 2-2.pdf pdf 706.97 2021-06-25 09:13:48 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2021-OJS121-321131-pl.pdf pdf 84.88 2021-06-25 09:13:48 Public message
odpowiedzi 3.pdf pdf 626.83 2021-06-28 14:03:01 Public message
informacja z otwarcia ofert 1.pdf pdf 513.68 2021-07-08 11:19:49 Public message
informacja z otwarcia ofert — korekta 1.pdf pdf 512.88 2021-07-09 08:05:25 Public message
unieważnienie wersja dostępna.pdf pdf 428.24 2021-09-06 15:21:02 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 271.4 2021-09-06 15:21:02 Public message
informacja - kwota na sfinansowanie.pdf pdf 497.67 2021-07-08 09:00:00 Public message

Announcements

2021-09-06 15:21 Maria Klapczyńska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

unieważnienie wersja [...].pdf

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-07-09 08:05 Magdalena Gwizdała Informacja z otwarcia ofert - korekta

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-08 11:19 Magdalena Gwizdała Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-08 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja - kwota n [...].pdf

2021-06-28 14:03 Maria Klapczyńska odpowiedzi na zapytanie wykonawcy wraz z modyfikacją treści SWZ

odpowiedzi 3.pdf

2021-06-25 09:13 Maria Klapczyńska odpowiedzi na zapytania wykonawców wraz ze zmianą treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

odpowiedzi 2-2.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-06-01 10:54 Maria Klapczyńska Odpowiedzi na zapytania wykonawcy

odpowiedzi 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1927