Proceeding: Budowa boiska przy ZSP w Kurnosie Drugim

Zamówienia Publiczne
Gmina Bełchatów
Deadlines:
Published : 24-05-2021 16:18:00
Placing offers : 11-06-2021 08:30:00
Offers opening : 11-06-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 326.7 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - projekt umowy.pdf pdf 586.79 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc doc 50.5 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf pdf 248.67 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 32 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 129.77 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 b - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podtsaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 37.5 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 b - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podtsaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 158.81 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.doc doc 40 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.pdf pdf 195.8 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4- świadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 34.5 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4- świadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf pdf 137.42 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc doc 31 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf pdf 109.49 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.doc doc 32 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.pdf pdf 129.55 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
PB.pdf pdf 1727.81 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
kosztorys nakładczy.pdf pdf 146.67 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
STWiOR.pdf pdf 447.67 2021-05-24 16:18:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania do SWZ.pdf pdf 552.41 2021-05-28 15:09:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 49.85 2021-06-07 15:15:39 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 638.9 2021-06-07 15:16:25 Public message
Odpowiedzi SWZ.pdf pdf 2694.52 2021-06-07 15:31:37 Public message
odpowiedz na pytania.pdf pdf 391.32 2021-06-08 15:29:35 Public message
Odpowiedz na zapytanie do SWZ.pdf pdf 716.78 2021-06-04 13:26:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 300.85 2021-06-11 12:10:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 315.73 2021-06-30 14:37:31 Public message

Announcements

2021-06-30 14:37 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-11 12:10 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-11 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania to 271 346,00 zł
2021-06-08 15:29 Zamówienia Publiczne Odpowiedz na zapytania do SWZ

odpowiedz na pytania [...].pdf

2021-06-07 15:31 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi do SWZ

Odpowiedzi SWZ.pdf

2021-06-07 15:16 Zamówienia Publiczne Modyfikacja SWZ

Modyfikacja SWZ.pdf

2021-06-07 15:15 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-06-04 13:26 Zamówienia Publiczne Odpowiedz na zapytanie do SWZ.

Odpowiedz na zapytan [...].pdf

2021-05-28 15:09 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na zapytania do SWZ

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 804