Proceeding: ZP.271.1.8.2021 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Ostrów

Deadlines:
Published : 19-05-2021 14:48:00
Placing offers : 04-06-2021 09:00:00
Offers opening : 04-06-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.88 2021-05-19 14:48:00 Proceeding
SWZ-Ostrów.pdf pdf 574.42 2021-05-19 14:48:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 12 do SWZ.zip zip 8621 2021-05-19 14:48:00 Proceeding
STWiOR Załącznik Nr 11 do SWZ.zip zip 94431.42 2021-05-19 14:48:00 Proceeding
Załączniki 1-10 do SWZ-Ostrów.doc doc 286 2021-05-19 14:48:18 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.09 2021-05-26 08:12:55 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 240.75 2021-05-26 09:43:52 Public message
Str. nr 10 SWZ z dokonanymi zmianami.pdf pdf 233.24 2021-05-26 09:43:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 221.59 2021-06-04 11:06:46 Public message

Announcements

2021-06-04 11:06 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert - Ostrów

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-04 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 200.000,00 (brutto).
2021-05-26 09:43 Marcin Cetnarowicz Zmiana treści SWZ oraz strona ze zmianami.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Str. nr 10 SWZ z dok [...].pdf

2021-05-26 08:12 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmieniony został termin składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 392