Proceeding: ZP.271.12.2021, 2021/BZP 00057315/01 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

Agnieszka Skrzypczak
Urząd Gminy Komorniki Department: Inspektor ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 18-05-2021 14:16:00
Placing offers : 02-06-2021 09:00:00
Offers opening : 02-06-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja.zip zip 186733.47 2021-05-18 14:16:00 Proceeding
SWZ.docx docx 105.26 2021-05-18 14:16:00 Proceeding
zalacznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 75 2021-05-18 14:16:00 Proceeding
zalacznik nr 2 do SWZ - zobowiazanie.doc doc 44 2021-05-18 14:16:00 Proceeding
zalacznik nr 3 do SWZ - oświadczenie wykonawców współnie składających ofertę.doc doc 37 2021-05-18 14:16:00 Proceeding
zalacznik nr 4 do SWZ - oswiadczenie o spelnianiu warunkow i niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 40 2021-05-18 14:16:00 Proceeding
zalacznik nr 5 do SWZ - wykaz robot budowlanych.doc doc 39 2021-05-18 14:16:00 Proceeding
zalacznik nr 6 do SWZ - wykaz osób.doc doc 57 2021-05-18 14:16:00 Proceeding
zalacznik nr 7 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 38.5 2021-05-18 14:16:00 Proceeding
zalacznik nr 8 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 283 2021-05-18 14:16:00 Proceeding
załącznik nr 12 do SWZ - Opis rozwiązań równoważnych.docx docx 28.97 2021-05-18 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 13_Apzt1_etapowanie_v3.pdf pdf 4793.21 2021-05-18 14:16:00 Proceeding
załącznik nr 14 do SWZ - pytania i odpowiedzi.zip zip 48401.83 2021-05-18 14:16:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 155.69 2021-05-18 14:16:00 Proceeding
pytanie i odpowiedź - 24.05.doc doc 2782 2021-05-24 12:41:31 Public message
pytanie i odpowiedź - 24.05.pdf pdf 197.84 2021-05-24 12:41:31 Public message
pytania i odpowiedzi - 28.05.pdf pdf 407.02 2021-05-28 10:47:34 Public message
pytania i odpowiedzi - 28.05.doc doc 2785 2021-05-28 10:47:34 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 232.3 2021-06-02 12:29:33 Public message
informacja z otwarcia.doc doc 46 2021-06-02 12:29:33 Public message
informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 193.19 2021-06-15 13:42:57 Public message
informacja z otwarcia ofert dodatkowych.doc doc 42 2021-06-15 13:42:57 Public message
informacja o wyborze ofety - BIP.pdf pdf 391.48 2021-06-29 15:03:22 Public message
informacja o wyborze ofety - BIP.doc doc 2778.5 2021-06-29 15:03:22 Public message

Announcements

2021-06-29 15:03 Agnieszka Skrzypczak W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].doc

2021-06-15 13:42 Agnieszka Skrzypczak W załączeniu informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].doc

2021-06-02 12:29 Agnieszka Skrzypczak W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].doc

2021-06-02 09:11 Agnieszka Skrzypczak Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
12 195 000,00 złotych brutto.
2021-05-28 10:47 Agnieszka Skrzypczak W załączeniu pytania i odpowiedzi,

pytania i odpowiedzi [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].doc

2021-05-24 12:41 Agnieszka Skrzypczak W załączeniu pytanie i odpowiedź.

pytanie i odpowiedź [...].doc

pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 899