Proceeding: D/67/2021 Dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia - osobowych, małej ładowności oraz mikrobusów

Deadlines:
Published : 18-05-2021 09:29:00
Placing offers : 14-06-2021 08:00:00
Offers opening : 14-06-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS095-248894-pl.pdf pdf 155.3 2021-05-18 09:39:20 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 602.43 2021-05-18 09:39:20 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ wraz z załącznikami.7z 7z 5902.27 2021-05-18 09:39:20 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ.xml xml 120.6 2021-05-18 09:39:20 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 114.5 2021-05-18 09:39:20 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 17.93 2021-05-18 09:39:20 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 22.19 2021-05-18 09:39:20 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ .pdf pdf 730.21 2021-05-18 09:39:20 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ.doc doc 79 2021-05-18 09:39:20 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 580.77 2021-05-27 13:43:24 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 573.1 2021-06-07 14:37:39 Public message
załącznik nr 1 do SWZ po zmianie w dniu 07.06.2021.pdf pdf 1235.33 2021-06-07 14:37:39 Public message
załącznik nr 7 do SWZ po zmianie w dniu 07.06.2021.doc doc 81.5 2021-06-07 14:37:39 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 537.69 2021-06-07 14:37:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 221.14 2021-06-14 14:11:10 Public message

Announcements

2021-06-14 14:11 Anna Stelmaszczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-14 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć następującą kwotę na sfinansowanie zamówienia gwarantowanego:
Zadanie nr 1 - 140 000,00 zł
Zadanie nr 2 - 440 000,00 zł
Zadanie nr 3 - 800 000,00 zł
2021-06-07 14:37 Anna Stelmaszczyk Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna zamieszcza:
1. Wyjaśnienie treści SWZ
2. Zmianę treści SWZ
3. Załącznik nr 1 do SWZ po zmianie w dniu 07.6.2021
4. Załącznik nr 7 do SWZ po zmianie w dniu 07.6.2021

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

załącznik nr 1 do SW [...].pdf

załącznik nr 7 do SW [...].doc

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2021-05-27 13:43 Anna Stelmaszczyk Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 27.05.2021

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 674