Proceeding: 2/ZPS/PKMS/05/2021 Dostawa 25 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie spalinowym dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Henryk Donocik
Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitarnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Deadlines:
Published : 17-05-2021 15:04:00
Placing offers : 16-06-2021 12:00:00
Offers opening : 16-06-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. SWZ.docx docx 100.3 2021-05-17 15:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.58 2021-05-17 15:04:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.7z 7z 5586.8 2021-05-17 15:04:00 Proceeding
Zmiany do SWZ_1.pdf pdf 964.84 2021-06-10 13:23:27 Public message
Odwołanie.7z 7z 6435.11 2021-05-31 14:43:49 Public message
Wezwanie do przystąpienia odwoławczego.pdf pdf 225.98 2021-05-31 14:43:49 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ.pdf pdf 2296.48 2021-05-28 14:58:32 Public message
Zmiany do SWZ.pdf pdf 1342.85 2021-05-28 14:59:47 Public message
Pytania i odpowiedzi_1.pdf pdf 1042.29 2021-06-02 10:06:28 Public message
Pytania i odpowiedzi_3.pdf pdf 4219.33 2021-06-08 08:30:48 Public message
Pytania i odpowiedzi_2.pdf pdf 7320.36 2021-06-07 14:39:12 Public message
Pytania i odpowiedzi_4.pdf pdf 722.37 2021-06-10 13:22:20 Public message
Kwota na sfinasowanie zamówienia.pdf pdf 156.71 2021-06-16 12:14:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 262.66 2021-06-16 14:43:15 Public message

Announcements

2021-06-16 14:43 Henryk Donocik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-16 12:14 Henryk Donocik Kwota na sfinansowanie zamówienia

Kwota na sfinasowani [...].pdf

2021-06-10 13:23 Henryk Donocik Zmiany do SWZ_1

Zmiany do SWZ_1.pdf

2021-06-10 13:22 Henryk Donocik Pytania i odpowiedzi_4

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-06-08 08:30 Henryk Donocik Pytania i odpowiedzi_3

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-06-07 14:39 Henryk Donocik Pytania i odpowiedzi_2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-06-02 10:06 Henryk Donocik Pytania i odpowiedzi_1

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-05-31 14:43 Henryk Donocik Wezwanie do przystąpienia do odwołania

Odwołanie.7z

Wezwanie do przystąp [...].pdf

2021-05-28 14:59 Henryk Donocik Zmiany do SWZ

Zmiany do SWZ.pdf

2021-05-28 14:58 Henryk Donocik Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1739