Proceeding: D/61/2021 DOSTAWA SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM METEOROLOGICZNYM SZ RP

Deadlines:
Published : 14-05-2021 09:16:00
Placing offers : 21-06-2021 08:00:00
Offers opening : 21-06-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.8 2021-05-14 09:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 600.04 2021-05-14 09:16:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 4190.38 2021-05-14 09:16:00 Proceeding
WYJASNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 1156.8 2021-06-10 13:45:34 Public message
Sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 67.21 2021-06-11 09:27:09 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 484.89 2021-06-11 09:27:09 Public message
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 79.43 2021-06-15 09:48:48 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 1279.13 2021-06-15 09:48:48 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ po zmianie w dniu 10.06.2021.doc doc 115 2021-06-15 09:48:48 Public message
Załącznik nr 3A do SWZ po zmianie w dniu 10.06.2021 r..docx docx 105.21 2021-06-15 09:48:48 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 298.49 2021-06-21 14:04:45 Public message

Announcements

2021-06-21 14:04 Kinga Czernik Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-06-21 08:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwoty:

na ZADANIE NR 1: 407 130,00 zł. gross zamówienia gwarantowanego;
na ZADANIE NR 2: 1 273 419,00 zł. gross zamówienia gwarantowanego;
na ZADANIE NR 3: 790 164,30 zł. gross zamówienia gwarantowanego;
2021-06-15 09:48 Kinga Czernik Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji;
Zmiana treści SWZ;
Załącznik nr 3 do SWZ po zmianie w dniu 10.06.2021 r.;
Załącznik nr 3A do SWZ po zmianie w dniu 10.06.2021 r.

Sprostowanie Ogłosze [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ. [...].pdf

Załącznik nr 3 do SW [...].doc

Załącznik nr 3A do S [...].docx

2021-06-11 09:27 Kinga Czernik W załączeniu przekazuje sprostowanie ogłoszenia oraz zmianę treści SWZ.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2021-06-10 13:45 Kinga Czernik Wyjaśnienia treści SWZ

WYJASNIENIE TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2332