Proceeding: IŚZ.271.5.2021 PRZEBUDOWA ULIC: DĘBOWEJ, BRZOZOWEJ I CZĘŚCI ULICY ŁĄKOWEJ W KROŚNIEWICACH

Deadlines:
Published : 13-05-2021 13:11:00
Placing offers : 28-05-2021 11:00:00
Offers opening : 28-05-2021 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.21 2021-05-13 13:11:00 Proceeding
SWZ+załączniki 1-7.pdf pdf 950.09 2021-05-13 13:11:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ_Przedmiary robót, kosztorysy nakładcze.pdf pdf 411.69 2021-05-13 13:11:00 Proceeding
Załacznik nr 9 do SWZ.zip zip 10903.27 2021-05-13 13:11:00 Proceeding
załącznik nr 10 do SWZ_STWiOR.pdf pdf 505.98 2021-05-13 13:11:00 Proceeding
załącznik nr 11 do SWZ_Projekt stałej organizacji ruchu.pdf pdf 3393.11 2021-05-13 13:11:00 Proceeding
załaczniki 1-6 wersja edytowalna.zip zip 155.32 2021-05-13 13:11:00 Proceeding
informacja o kwocie - art. 222 ust. 4 PZP (1).pdf pdf 421.24 2021-05-28 08:02:34 Public message
informacja w trybie art. 222 ust. 5 PZP (1).pdf pdf 379.84 2021-05-31 09:52:54 Public message
informacja w trybie art. 253 ust. 2 PZP (1).pdf pdf 390.9 2021-06-21 14:12:37 Public message

Announcements

2021-06-21 14:12 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm.), Zamawiający - Gmina Krośniewice przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja w trybie [...].pdf

2021-05-31 09:52 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), Zamawiający – Gmina Krośniewice przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja w trybie [...].pdf

2021-05-28 08:02 Aneta Gałek Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 858